ΑΛ-ϘΑ’ΟΎΡΑΝ – 2009‑10‑18 – MANOUSH – HTML5

ΧΡΊΣΜΑ ΏΧΡΥΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΊΑ ΜΆΡΤΥΣ ΆΓΓΕΛΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧΑΊΑ ϘΑ’ΟΥΡΑΝΟΥΝ ΘΕΌΡΑΘΉΝΑ ΠΗΟΥΡΑΝΙ L’EMINENCENSOR.

a:link {
color: #888;
text-decoration: none;
}
a:visited {
color: #888;
text-decoration: none;
}
a:hover {
color: #999;
text-decoration: underline;
}
a:active {
color: #777;
text-decoration: none;
}

http://../SpryAssets/SpryCollapsiblePanel.js

« E.U.S.N.A.T.O أوسناتو »

VS

« URBAN 1 – UNO – ARUBANÔRUM אוּ’בּ עֹראַבּ | عرآب »

Qoêlos Pater קֹעאֶל | قوال |

« RUMAN 1 – U.NHUMANORUM רחוּם אוּ’ם אֵם | رحوم أمّة »

Maþër
Therra טֵרַּה | ثَرَّه | → Earth Arþ הרט | هرث ارث

אוּבּוֹת הַמְאוּחָדוֹת | الآبم المتحدة

Ils disënθ c’êsθ « Chez Nousë שֶׁאזנוּסַ | شأزنوس | 神我們 », et jë dis c’êsθ « Chez Moi שַׁמוָּה | سماوی | 天我 | Ϙούραν »

« Ênashou नाश [→ naʃə ← ʃanə] », « Usanou שֶׂנוּא [sɛnu] », « Anshou אַנשׁוּ [anɛshu] », « Mênouša מַאנוּשׁ | मनुष्य [mənuʂjə] »

Nênouza נֶאנוּזי [nɛnuz]

Ʒë të lë pérèθë unë suprêlθimë שׂאוּפרֶלְטִים fois ẽn « Shqipllyraθia שקאיפלירטיה », « Amëuriki मारक »

شاهوخان خوناشام‌

[ʃɒeu·xan xun·ɒʃɒm]

Jeni « Te Na אתֵנַה » e « Te Une תֵאוּנֶא »

ΑΘΉΝΑ ΘΕΟΥΝΗ αντέννα

[atʰɛna teunɛ anθʰenna]

אָנוּ אֲנַחנוּ הֵן

انو نحن هن

[enu]Nos | We | Wir

וּנא
ونى

[une]Moi | I | Ish

ינא

ينى

[ina]

Nos | Us | Ôns

אני

أنا

[ani]

Moi | I | Ish

اۋتار اۋ | אוטאר אַו [av – avaθər | awatar]
افتار اف | אפּטאר אַףּ [af – efaθər | apetar]
آپاتر آپ | אַפַטרְ אַף [ap – apaθər | afatar]
آباتر آب | אַבַּטרְ אַבּ [ab – abaθər]
أماتر أم | אַמַטרֵה אַם [am – amaθər]
أقاتر أق | אַקַטרֵה אַק [aq eqaθər | aqatar]

Abattrë הבַּתָה la Betë בֵּת מֵת Bestë בּהסת à tels Datë דַת

Saot ساعت mën Maot ماعت

ʰôrë dë Verité , l’Avatar t’Abattô


http:||www.esotericarchives.com|solomon|l1203.htm

Qwommë vossë lë savez les néʒaθiõns s’operënθ ẽn inversãnθ lë sẽns dë leqturë (ΒΟΥΣΤΡΟΦΗΔΌΝ), ẽn variãnθ la gõmsonnë par un miroir (t|d, r|l, s|z, g|q…) dãns la ragginë sémãnθiqwë (exẽmplë deru דר | در & delu דל | دل ou teru תֵרֻ | تر تار & telu תל | تل | てる) ou ẽn utilisãnθ unë voyellë d’inversiõn [i, y], d’annulaθiõn [ɔ, ʊ] ou dë néʒaθiõn [ə, ʌ] dãns la ragginë (gõmmuθaθeur).

Cë θypë dë jeux dë moθ et dë son sõnθ mulθiplës dãns les lãnguës du mõndë.

Ẽngôrë faut-il gõmprẽndrë les liens qwi les unissënθ ẽn étudiãnθ la basë (lë sãnscrit, l’hébreux).

Cë qvi divvérẽnggië le Gudivush (Shën) et lë Mortêl (Anush) मर्त्य मनुष्य [mart̪iɪa manuʂɪa] ?

नाश [na:ʃ]

L’un êsθ perθêpwêl l’autrë êsθ ephêmerë

死ぬ しね 殺 [sanɯ ɕine ʃa1] シン ジン かん こう [ɕin ʑin kan koɯ]

The Death : Saθan שטן Shaïθan شَيطان 曬殺 = Fan פַּן / فان + San אנוש / انسان‌.

さん [san] APSAN EFSANAMURTO אפּסנאמוּרֹתע | أفسنامورتع

[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum·ħҁѯѳʃʦʧʨʤͳϡϝϟϻ]

 • Ellêniqê : ?
 • Obrith : ?
 • Orbit : ?
 • Prawasia : ?
 • Sãnscrit : ?
 • Slavunic : ?
SN

סן

سن

?

?

[sn]

60-50

NS

נס

نس

?

?

[ns]

50-60

 

 • Ellêniqê : ?
 • Obrith : ?
 • Orbit : ?
 • Prawasia : ?
 • Sãnscrit : ?
 • Slavunic : ?
НЪС – NËS – νəς – נְס
.(? : ?. ?) [nəs·ə] נְסְ | .. ? | ? | NËSË.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ??.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ??.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ??.

σəν – SËN – СЪН – סְן
.SËNË | ? | ? .. | סְןְ [sən·ə] (? : ?. ?).

.SUN | ? | ? .. | ? [sən] (English : ?. sun).

. | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? → | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? → | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? → | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

САН – SA·AN – σαν – סאן

.(? : ?. men, mortal) [ɪn·san·um] אינוּשַׂן | إنسان ? | INSANUS.

.(? : ?. men, mortal) [ap·sn] אינוּשַׂן | حبس إنسان ? | PANAX + APSAN = APSANACS.

.(? : ?. adj. bleeding murderous) | [sangw·ɪs] סַאנגוּיס | سانگويس | ? | WIƟA SANGWIS ← VITA SANGUIS.

.(? : ?. ?) [sangw·ɪn·o] סַאנגוּינוֹ | سانگوينو ? | SANGUINO.

.(? : ?. adj. bleeding murderous) [sangw·ɪnalɪs] סַאנגוּינַליס | سانگويناليس ? | συγγένεια | SANGUINALIS.

.(Belge : npr. Sanitas St-Martin) [san·ɪθ·as] סַנַיט | ساناثوريوم саніта | σαν? | SANITAS.

.(? : ?. ?) [sana·θorɪ·um] סַנַטוֹריוּם | ساناثوريوم санаторій | σανατόριο | SANATORIUM.

.(? : ?. shrine of dead | mortal) [san·qta·orɪ·um] סַנקטַוֹריוּם | سانقثاوريوم ? | SANCTAORIUM.

.(? : ?. consecrated, sacred, dead-killed) [san·qt·um] סַאנקתוּם | سانقتوم ? | SANCTUS.

.(? : ?. puniot death by kill) [san·qθ·ɪɔ] סַאנקטוּע | سانقثيه санҁція | SANCTIÔ.

.(? : ?. gore, venom) [sanɪ·es] סַניֵהשׁאָיָה | سانيهسى ? | SANIES.

.(? : adj. purulent) [san·ɪos·us] סַניוֹסוּס | .. ? | SANIOSUS.

.(? : n. buffon, fool) [san·nɪo] סַאנִּיָה | سانّيه ? | SANNIO.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) | שטן | ساثاناسيه = فان + انسان‌ | саѳана | φονος σατανάς ΣΑΤΑΝΑΘΟΣ | SAƟANASIA ← SATANASIA | [sa·θan·as·ɪa].

.(? : ?. ?) | שטן | ساثاناسي | саѳана | ΣΑΤΑΝΑΣη | SAƟANASIS ← SATANASIS | [sa·θan·as·ɪa].

.

[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

. ← ???.

..

....

....

..(? : ?. ?).

.(? : ?. ?) | .. | .. | ??? | ??? | ← ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

νασ – NA·AS – НАС – נאס

.ANSINOS NIANSOS | ? انسإن | אַנסינוֹס [an·sɪn·um] (? : ?. honestly, heartily).

.ASPACANS ASPALAX | асапҁанс اساپقانث | אַסַאפקַנטוֹ [as·apq·anθ·ɪs] (? : ?. ; G.A 2010-11-09).

.[angsw·ɪs] | ANGSWIS ANGGÊLIS VERÊGALIS | ??? | ??? | انگسويس | ?? | (? : ?. ?).

.[angsw·an·o] | ANGSWANO | ??? | ??? | انگسوانو | ?? | (? : ?. ?).

.[anvgs·an·al·ɪs] | ANGSWANALIS | ??? | انگسواناليس | ?? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum·ħҁѯѳʃʦʧʨʤͳϡϝϟϻ] | ??? → | ??? | ??? | .. | ?? | (? : ?. ?).

.[mona·sθɛr·ɪum] | MOnasTÊRIUM | μοναστήρι | ??? | .. | מוֹנַאסטֵר | (? : ?. abbey, convent).

.AQTORMANSIUM | ? اقتعرمنسيوم | אַקתוֹרמַנסיוּם [aqtor·mans·ɪum] (? : ?. Shrine of perpetuity ; G.A 2010-10-23).

.ACSHARNASTUS | Аҁшарнасѳос .. | אַקשַארנַסטוֹס [aqʃarn·asθ·um] (? : ?. ? ; G.A 2010-08-07).

.ACSHARNATIÔ | Аҁшарнасѳя .. | אַקשַארנַסטיָה [aqʃarn·asθ·ɪɔ] (? : ?. ? ; Inventé par G.A 2010-08-07).

.nascOR SAGAX |? ساژاقس | רְנַסגוֹר [rə·nasg·or saʒ·or] (? : ?. originate, arise, appear).

.nascOR NECRÔ NECÔ | ? .. | רְנַסקוֹר [də·nasq·or] (? : ?. dwindle, lose, perish, die).

.ANSSIO | ? |? انسّيه | אַנסּיָה [ans·sɪo] (? : ?. ? ; G.A 2010-10-23).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.[an·asθ·as·ɪa] | ANASTASIA EST → ANASƟASIA ÊSƟ | ἀνάστασια | Анасѳасія | اناسثازيا | אַנַסטַסיַה | (? : ?. ?).

.[an·asθas·ɪs] | AnasTHASIS | ανάσταση αναστραπή | ? | .. | אֲנַסטסיס | (? : ?. resurrection).

.[?·?·?].

.Ζεύς ζῶ Φῶς Φωτόνιο (φωνή + σώος) Αρσαφης ΆΡΗΣ Ὧρος Ώχρυστός Χριστός.

.ZEVS   PHÔS PHÔƟON (PHÔNÊ + SÔNNË) ARSAPHÊS ARIÊS ARÊS ʰÔRUS ÔCHRYSTUS.

....

....

.(? : ?. God of Life).

.[ɔnus] | ÔNUS → | ??? | ??? | .. | אָנוּס | (Obrith : a. forced, obliged, ravished, compelled).

.[ɪn·us] | INUS → | ??? | ??? | .. | אִנוּס | (Obrith : n. compulsion, raping, violating).

.[onɛs] | ONÊS → | ??? | ??? | .. | אֹנֶס | (Obrith : n. rape, violence, compulsion, duress).

.[anɔs] | ANÔS OVRANOS OCRANOS → | ??? | ??? | .. | אַנָס | (Obrith : n. rapist, violator, ravisher, raper).

.CANASTËR | ? | ? .. | גַנַאסטְר [gan·asθ·ər] (latin : .a. half-gray, grizzled).

.EnAscOR | ? | ? | .. | הֵנַאסגוֹר [enasg·or] (latin : v. originate, arise, appear).

.ENAÞUS | ENATUS | ? | .. | ? [enaθ·ə] (latin : a. spung up, arisen, apparead, originated).

.nascÔR | ? | ? | ناسگهر | נַאסגָהר [nasg·ɔr] (? : v. born, grow, produce).

.nasSA | ? | ? | .. | ? [nas·sa] (? : ?. net, wicker basket, snare).

.nasÞURCIUM | nasTURCIUM | ? | ناسثعرگي | נַאסטעֹרגי [nasθ·ɔrg·ɪum] (? : ?. king of cress, watercress).

.nasÞURÞIUM | nasTURTIUM | ? | ناسثعرثي | נַאסטעֹרטי [nasθ·ɔrθ·ɪum] (? : ?. king of cress, watercress).

.nascentia ESCALA | ? | ? | .. | ? [nas·qenθ·ə esqal·ə] (? : ?. honestly, heartily).

.nasUS | ? | ? | .. | ? [nas·us] (? : ?. taste, nose, sagacity, derision).

.nasUTE | ? | ? | .. | ? [nas·uθ·ɛ] (? : ?. pertly, satirically, scornfully).

.Anas | ? | ? | .. | ? [anas] (? : ?. duck, drake).

.TENACIS TENAX | ? | ? | .. | ? [tenaqs] (? : ?. tenacious, fast).

.PANAX panacea | PACNAS | панацея пенкилер | .. | פנקיאה [panaqs paqnas] (? : ?. heal-all illness by dead NECÔ, panacea : all innsêl : born by bogudiv).

.SONAX SORT | ? | ? | سوناثا شعرث | שׂעֹנַקס שַׁעַרט [sonaqs ʃorθ] (? : a. sonorous, ringing, resonant, noisy).

.CYNAS | ? | ? | قيناس | קי׳נַאס [qynas] (? : ?. arabian tree).

.??? | ? | ? | .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? | .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

СНА – SN·NA – σνα – סנא
.(Old English: n. snow) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | SNAW.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

ανσ – AN·NS – АНС – אנס
.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

АСН – AS·SN – ασν

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

νσα -NS·SA – НСА – נסא – نسى
.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?)..??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?)..??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?)..??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?)..??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).
СЕН – SE·EN – σεν

.(? : ?. ?) | אַרסֶן | .. | ? | ? | ARÊS ARSENE | [arsen·ə].

.(? : ?. ?) | אַרסֶן| .. | Арсе́ний | ? | ARSENË | [arsen·ə].

.(? : ?. old) | סַנַטוֹריוּם | .. | ? | ? | SEN | [sen·eɔ].

.(? : ?. gore, venom) | סֵנֵקטוּס| .. | ? | ? | SENECTUS | [sene·qθ·u].

.(? : ?. old) | סֵנֵקס | .. | ? | ? | SENEX | [sen·eqs].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | σενάριο | SCENARIO | [sqenar·ɪo].

.(? : ?. ?) | סנגל | سنغال سنگال | Сенегал | Σενεγάλη | SENEGALÆ | [senegalɛ].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. six) | סניָה | .. | ? | ? | SENIÔ SENIO | [sen·ɪɔ].

.(? : ?. old men, elder) | סניוֹר| .. | ? | ? | SENIÔR | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | סֵנָטוֹר | .. | ? | ? | SENAÞÔR SENATOR | [senaθ·ɔr].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | SËRÊnus | [sərɛn·us].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | SËRÊnITAS | [sərɛn·ɪt·as].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | SEREN | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : v. clear up| brighten; lighten) | סֵהרֶנָה | سهرنه | ? | ? | SERÊNÔ SERENO | [serɛn·ɔ].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | COPIA | [qop·ɪa].

.(? : ?. Master of Martya) | סנסאי | .. | ? | 先生 | SENSEI | [sen·seɪ].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νες – NE·ES – НЕС

.[orusʌn] | HORUSËN | ? | ? | .. | הוֹרוּסְן | (? : ?. ?).

.[arnɛs·ə] | ARNÊSË | ? | Арне́сий | .. | אַרנֶס | (? : ?. ?).

.[vanesq·ɔ] | VANESCÔ NECÔ | ? | ? | .. | ? | (? : ?. pass away, disappear, melt, vanish).

.[ɪnesq·ɔ] | INESCO → INESQÔ | .. | אינֶסקוֹ | (latin : v. entice, deceive, lure).

.[ɪqnes·ɔ] | ICNESO → IQNESÔ | .. | אינֶקסוֹ | (latin : v. Inventé par G.A 2010-07-26).

.[honesθ·amenθ·um] | HONESTAMENTUM → HONESÞAMÊNÞUM | ? | .. | ? | (latin : ?. ornament, grace).

.[honesθ·ɔ] | HONESTO → HONESÞÔ | ? | .. | ? | (? : ?. honorably, respectably, suitably).

.[anes·um] | ANESUM | .. | אֲנַסוֹס | (honorably, respectably, suitably).

.[unesg·ɔ] | | UNES | ? | وناسگه | אוּנֵסגַָה | (? : ?. unite, link, conjoin, connect, combine, associate).

.[gɔ̃m·naθ·us ʒɛm·ɪn·o ʒermɛn ʒran·a maʒ·naθ meʒ·ɪs·tan·ɪs gɛmm·a] | CÔNNAÞUS GEMINO GERMEN GRANA MAGNAÞ MEGISTANIS GÊMMA | وناسگه | אוּנֵסגַָה מֵהג תַאן גַחְמָה | (? : ?. twin).

.[asqans ang·ɛl ɛnerg·ɛl] | ASCENSÔ ANGELÔ ENERGÔ | ? | وناسگه | אַנגֶאל אנרגיה | (? : ?. Shine, Angel of Energy).

.[ɪn·negθ·ɔ] | INNECTÔ | ? وناسگه | אוּנֵסגַָה (? : ?. twinë, bind).

.[gɔ̃m·negθ·ɔ] | CÔMNÊCTÔ | μετά με μαζί συν | Гомнигѳѡ | جمع ناگثه | געֹמנֶגטָה | (? : ?. unite, link, conjoin, connect, combine, associate).

.[negoθ·ɔ] | NÊGOTÔ | нега | .. | אוּנֵסגַָה | (? : ?. unite, link, conjoin, connect, combine, associate).

.[neʒaθ·ɔ neʒɪt·ɔ neʒ·ɔ zenitʰ·ɔ] | NEGATÔ NEGITÔ NEGÔ | нежација | .. | אוּנֵסגַָה (? : ?. no, negation).

.[neʒlɛgθ·os neʒlɛg·ɔ] | NEGLECTUS NEGLÊGÔ | ? | .. | אוּנֵסגַָה | (? : ?. no, negation).

con- is a prefix added to many words to give a sense of with or together. The o is long before s and f, whence cōnspīrō and cōnferō. Before bp, and m, the nassimilates to m (whence com-). Other forms are co-col- (used before l), and cor- (used before r).

From Latin com (“with”), an archaic form of cum (“with”)

con- Abbreviation of Latin contra (“against”).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? |? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? |? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

. | NIECETESSARIÔ DE RËSORBEÔ PER RÊSORRÊCTÔ ET RËNASCOR | ? | ? | .. | ? | [nɪeqetessar·ɪɔ de rəsorb·eɔ per rɛsor·rɛgθɔ et rə·nasg·or] | (? : ?. ?).

. | NICÊTERIÔ + NICESSARIÔ | .. | ? | [nɪqɛter·ɪɔ ne·qes·sar·ɪɔ] | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? → | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? → | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? → | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? → | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

СНЕ – SN·NE – σνε
.(Old High German : n. snow) [sne·o] .. | .. ? | ? | SNEO.

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

ενς – EN·NS – ЕНС

.??? | ενσαρκώμενος | ? .. | ? [en·sarkʰɔ·men·ə] (Crêg : adv. incarnate).

.??? | ενσαρκώνω | ? .. | הֵנסאַרכוֹנָה [en·sarkʰʊn·ɔ] (Crêg : v. incarnate ).

.??? | ενσάρκωση | ? .. | ? [en·sarkʊs·ɛ] (Crêg : n. embodiment, incarnation ).

.??? | ένσημο | ? .. | ? [ʰen·sɛm·o] (? : n. stamp).

.??? | ένσκηψη | ? .. | ? [ʰen·sqɛps·ɛ / ʰen·skips·i] (? : ?. ?).

.??? | ένσταση | ? .. | ? [ʰen·sθas·ɛ / ʰen·stas·i] (? : n. objection).

.INSTINCTO | ένστικτο | ? .. | ? [ʰenə·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | енський .. | ? [ensʲ·qɛ·ɛ] (ukrainian : a. umpteenth).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

. ??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

ЕСН – ES·SN – εσν
.(? : ?. ?) [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] .. | .. ? | ? | ???.

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νσε – NS·SE – НСЕ
.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

СИН – ·ÊN – σην

.(? : ?. Poing de la Mort) | סן כֶן | سحن كن | ? | ? | SÊN-KÊN | [sɛn·kɛn].

.(? : ?. triturate, powder, bruise, grind, levigate) | סחן | سحن | ? | ? | SÊN | [sɛħnɪ].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νησ – NÊ·ÊS – НИС

.[kɛn·ɛns] | KÊN-ÊNS | ? | ? | .. | כן נס | (? : ?. soit, vie).

.[fit·nɛs] | FITnesS | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[laıt·nɛs] | LIHTAN LIGHTnesS | ? | ? | .. | ליהת’אַן | (? : ?. so long; goodbye).

.[flæt·nɛs] | FLATnesS | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[striqt·nɛs] | strictness | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[an·qɪenθ·nɛs] | ancientness | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[swɪːt·nɛs] | sweetness | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[nɛs·ɪ] | ??? | νησί | ? | .. | ? | (Crêg : n. island).

.[nɛsθev·ɔ] | ??? | νηστεύω | ? | .. | ? | (Crêg : v. fast).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

СНИ – SN· – σνη
.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

ηνσ – ÊN·NS – ИНС

.CORÊNSO | ? |? .. | ? [onɛs] (? : n. physician).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

ИСН – ÊS·SN – ησν
.(Orbitien : v. improve, better, ameliorate, upgrade, like better) | חסן | حسن | ? | ? | ??? | [ɛsen].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νση – NS·SÊ – НСИ
.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

НІС – NI·IS – σιν
.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | DANISTA | [danɪsθ·a].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

σιν – SIN – СІН
.SINCERO | ? | ? .. | טוֹקסִין [sɪn·qer·o] (? : ?. honestly, heartily).

.SINAÏ | Σινά | ? سيناء | סיני [sɪn·a] (? : ?. Sinai).

.TOXINE | τοξίνη | ? توكسين | טוֹקסִין [θoqsɪnɛ toxɪni] (? : ?. old).

.SINICUS TɕʰINICUS | σινικός Ϙινικός | | ? صيني چيني | סיני [ʨɪnɪq·ə] (? : ?. ?).

.SINOLUGIA TɕʰINOLUGIA | σινολογία Ϙινολογία | ? .. | לוֹגִי [ʨɪno·lug·ɪa] (? : ?. ?).

.SIGNAL | σινιάλο | ? | سيژنالع | סיז׳נַלוֹ [sɪʒnɪ·al·o] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

СНІ – SN·NI – σνι
.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | SNIFFED | [snɪffɛd].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

ινσ – IN·NS– ІНС
.[ɪn·sθɪθuθ·a] | INSTITA | ινστιτούτο | інстітут | .. | ? | (? : ?. ?).

.INSTINCTÔ EXSTINCTÔ | інстінкт | اينسثينگثه | ינסטינגטָה | [ɪn·sθɪngθ·ɔ] (? : ?. ?).

.INStinguEÔ exstingueÔ | ? |اينسثينگوهه | ינסטינגטָה | [ɪn·sθɪngu·eɔ] (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

ІСН – IS·SN – ισν
.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νσι – NS·SI – НСІ
.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

СОН – SO·ON – σον
.(? : ?. ?) | פריסעני נִסעָר | پريسعني | ? | ? | PRISON | [prɪson nisor].

.(Geobrith : n. tragedy, disaster, catastrophe, calamity, accident) | אָסוֹן | .. | ? | ? | ÔSON | [ɔ·son].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νοσ – NO·OS – НОС
.IPRËNSOÊDË | ? يپرنسعادة | יפנערס [ɪprənsoɛd] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

ОСН – OS·SN – οσν
.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νσο – NS·SO – НСО
.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

СНО – SN·NO – σνο
.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

ονσ – ON·NS – ОНС
.HONTË | haunipa | ? .. | הַעֻניפַה הֹענטְ [hɔnθ·ə haunɪp·a] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

НЫС – NY·YS – νυσ
.(? : ?. City) | .. | .. | ? | ? | NYSA | [nys·a].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

συν – SY·YN – СЫН
.συναγωγή | SYNAGÔGA .. | סי׳נאגוֹגֶה [syn·a·gɔ·gɛ] (action, education, lawsuit, plaint, regimen, suit).

.Ϙίνα Ασία | CHINA ASIA .. | סִי׳ן אסיה [ʨɪna sin·a as·ɪa] (China).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

ЫСН – YS·SN – υσν
.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νσυ – NS·SY – НСЫ
.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

СНЫ – SN·NY – σνυ
.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

υνσ – YN·NS – ЫНС
.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

СѴН | СУН -SU·UN – σουν
.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νουσ – NU·US – НУС – НѴС
.NOVS NOVAÞIÔ | νους | ? .. | ? [novs] (? : ?. ?).

.NUSQWAM | ? | ? .. | ? [nusqwam] (? : adv. nowhere; on no occasion ).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

ѴСН | УСН – US·SN – ουσν

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νσου – NS·SU | НСУ | НСѴ

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

СНѴ | СНУ – SN·NU – σνου

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

ουνσ – UN·NS – УНС | ѴНС

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

СѺН – SÔ·ÔN – σων

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νωσ – NÔ·ÔS – НѺС

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? → | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

.[də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] | ??? → | ? | ? | .. | ? | (? : ?. ?).

ѺСН – ÔS·SN – ωσν

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

νσω – NS·SÔ – НСѺ

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

СНѺ – SN·NÔ – σνω

.(English : n. snow) | [snəʊ] | .. | .. | ? | ? | SNOW.

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

.(? : ?. ?) | .. | .. | ? | ? | ??? | [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum].

ωνσ – ÔN·NS – ѺНС

.??? | ? | ? .. | ? [də·ɸϙʒθ·ɛɪs·θ·or·ər·ɛ·ɪɔa·us·ɪum] (? : ?. ?).

 

τνÞN

טן

ثن

[θn]

1.2

ντ

נט

نث

[nθ]

2.1

 

 

 

 

    TOXINE | τοξίνη טוֹקסִין [θoqsɪn]….() [] .. | .. ατονία.
НШ – NƩ

נש

نش

ƩN – НШ

שן

شن

 

SHËN NASHШАНС ШАНТАЖ ?NESH NÊSH SHIN

НОШ NOSH
.(? : ?. ?) [ɛnoʃ] אֶנוֹשׁ | .. ? | ? | ÊNOSH.
ШОН SHON
.SHONÊ | ? | ? .. | שׁוֹנֶה [ʃonɛ] (? : ?. different, dissimilar, other, separate, unlike, varied, another).

SHYN NUSH SHÔN

?

KM

כם

ثپ

1.3

MK

צן

صن

3.1

?

 

+
.(Obrith : nm. tragedy, disaster, calamity, catastrophe, accident, fatality) [ɔson] אָסוֹן | .. ? | ? | ÔSON.

.(? : ?. photon) [fɔθon] פוטון | فوتون фотон | φωτόνιο | PHÔΘON.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | إنسان ? | ? | INSANË INSANuS.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : n. credit) [?·?·?] .. | نسیه ? | ? | NISIH.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.ÔNUS | ? | ? .. | אָנוּס [ɔnus] (Obrith : a. forced, obliged, ravished, compelled).

.INUS | ? | ? .. | אִנוּס [ɪnus] (Obrith : n. compulsion, raping, violating).

.ONÊS | ? |? .. | אֹנֶס [onɛs] (Obrith : n. rape, violence, compulsion, duress).

.ANÔS OVRANOS |? .. | אַנָס [anɔs] (Obrith : n. rapist, violator, ravisher, raper).

.NINaSË INNASË ENSIS | ? إنسان | ? [nɪ·nas] (? : ?. ?).

.ÄNSÄN | ? | ? انسان | ? [ans·an] (? : ?. bon homme).

.NËSIAUT | ? | ? .. | נְשִׂיאוּת [nəsɪ·aut] (? : ?. presidency, presidium, ethnarchy).

.NÊSA | ? | ? نسى | נְשִׁיָה [nɛs·a] (? : v. forget, leave, miss, omit, overlook, sink, unlearn, slur, cause to forget).

.? | ? | ? نسیان | ? [?·?·?] (? : n. forgetfulness, obliviousness, oblivion, omission, amnesia, lapse, slip, limbo).

.? | ? | ? نساء | נָשִׁים [nasaʔ] (? : ?. longevity, long life).

.? | ? | ? ناس | ? [?·?·?] (? : ?. wave, oblivious).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.(? : ?. ?) [si3 ɕi ·?·?] 死 し | सन | .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. enëmy, foe, hater) [sone] שׂוֹנֵא | .. ? | ? | SONE.

.(? : ?. mortal lethal) [ɔnuʃ] אָנוּשׁ | .. ? | ? | ÔNUSH.

.(? : ?. punishment, penalty, sãnction, sentence, forfeit, imposition) [onɛʃ] עוֹנֶשׁ | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. amidon, amylum, starch, farina) [?·?·?] .. | نشاء ? | ? | ?.

.(? : v. arise, emerge, engender, grow) [?·?·?] .. | نشأ ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | نشى ? | ? | ?.

.(? : v. drunkenness, kef, trãnce) [?·?·?] .. | نشئه نشي ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | نشء ? | ? | ?.

.(Orbith : n. hãnging, strãngulation, beam) [?·?·?] .. | شنق ? | ? | SHINAQ.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.(? : ?. ?) [?·?·?] .. | .. ? | ? | ?.

.SHËN | ? | ? .. | ? | नस | [] (? : ?. Pérθêpuêl پهرثحپوالي).

.ANOS NAOS | ναός | ? .. | אנעס [anos naos] (? : ?. Bêsθ بحسث Vriêdën ڤريدن | Ami : « moi-mêmë ou nous ». ; G.A 2010-11-09).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? شن | ? [?·?·?] (orbith : n. start).

.INISHA | ? | ? إنشاء | ? [?·?·?] (Orbith : n. foundation, foundress, setting up, origination, build up, promotion, copy).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

.? | ? | ? .. | ? [?·?·?] (? : ?. ?).

עונש

[]

[n]

emergë

grãndit

engẽndrë

نشء generaθiõn
انشاء

[]

compistiõn

tʰemë

انشواء

[]

disputë

altercaθiõn

qwërellë

litigë

إنشاء

[]

credit
إشنان

[]

hysopë alga
أشنة

[]

fondaθiõn

promoθiõn

اشنا

[]

familier

connaissãncë

relaθiõn

اشنایی

[]

connaissãncë

relaθiõn

var CollapsiblePanelNËS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNËS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSËN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSËN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSAN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSAN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNAS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNAS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSNA = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSNA”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelANS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelANS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelASN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelASN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNSA = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNSA”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSEN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSEN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNES = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNES”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSNE = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSNE”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelENS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelENS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNSE = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNSE”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelESN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelESN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSƐN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSƐN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNƐS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNƐS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelƐNS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelƐNS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSNƐ = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSNƐ”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelƐSN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelƐSN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNSƐ = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNSƐ”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNOSH = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNOSH”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSHON = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSHON”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSIN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSIN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNIS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNIS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelINS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelINS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSNI = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSNI”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelISN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelISN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNSI = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNSI”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSON = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSON”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNOS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNOS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNYS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNYS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSYN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSYN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelOSN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelOSN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNSO = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNSO”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSNO = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSNO”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelONS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelONS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNUS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNUS”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSUN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSUN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelNSY = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelNSY”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelYSN = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelYSN”, {contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelSNY = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelSNY”, {enableAnimation:false, contentIsOpen:false});
var CollapsiblePanelYNS = new Spry.Widget.CollapsiblePanel(“CollapsiblePanelYNS”, {contentIsOpen:false});

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.