ΑΛ-ϘΑ’ΟΎΡΑΝ – 2010‑06‑13 – NINJA – HTML5

ΧΡΊΣΜΑ ΏΧΡΥΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΊΑ ΜΆΡΤΥΣ ΆΓΓΕΛΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧΑΊΑ ϘΑ’ΟΥΡΑΝΟΥΝ ΘΕΌΡΑΘΉΝΑ ΠΗΟΥΡΑΝΙ L’EMINENCENSOR.

a:link {
color: #888;
}
a:visited {
color: #888;
}
a:hover {
color: #999;
}
a:active {
color: #777;
}

NINJA SHINOBI

נינג’ה

[]

Dans une incantation d’invocation évocatoire, les voyelles utilisé sur la racine sont des commutateurs élémentaires magiques dë la prana प्राण et du rod ilé رعد إله, dont l’utilisation est semblablë aux transistors d’un circuit électruniquë גִרקוּיט אֶלֶקתרוּנאִינְתֶלִיזֶ׳נגֶה נֵאתועֹרך [girqwi ɛlɛqtrunɪntellinge nɛtvork].

Centure du ninja
Grappin Corde, Mousqueton, gilet
Senban Shuriken

Bo Shuriken X

Shaken Clou de lancer
Kunai X3 Lame de lancer à cordage Grimper dans les arbres…

Enfoncer dans l’ecorce

29,50€
Metsubushi  Aveugleur
Tekken Casse Gueule
Griffe
Tanto Dague
Kama Faux
Yoroi tōshi Dague Anti Armure
Sai Mini Trident
Tetsu Bishis Clou de sol
Nunshaku
Manriki Chaine de Combat Tekagi-Shuko
Kusari-fundo Chaine de Combat Tekagi-Shuko
Tekagi-Shuko Hand Tekagi-Shuko
Ashiko Foot Tekagi-Shuko
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.