2016‑01‑12 – 23H40 (UTC+1) :

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTHS
&
TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHKYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
←⊖⊖⊖ ⁠DI‑PLÔ‑ΘAMATIKË (DUPLO)
ΔΙ‑ΠΛΩ‑ΘΑΜΑΤΙΚΌΣ ΦΑΡΜΑϘΙ KŨNË‑SUMÔ
/ DIPLOTHAMATIC
←⊖⊖⊖ ⁠ÉQSË‑TRADI‑TI‑ÔN دثردأ / EXTRADITION
←⊖⊖⊖ ⁠DÉ‑THÉRI‑ÔRË دثر / DETHERIOR
←⊖⊖⊖ ⁠DÉ‑FÉRI‑ÔRË دهفهري / DEFERIOR
→⊕⊕⊕ ÉQSË‑TĀDRĪ‑ΘĪ‑Ū̃NË تأدرثي / EXTADRITION
/
→⊕⊕⊕ ÉQSË‑TŌDDĀRΘĪ‑ΘĪ‑Ū̃NË تعدأرثي / EXTODDARTHITION
→⊕⊕⊕ ÉQSË‑TODARI‑ΘI‑ŨNË تعدأرثي / EXTODARITION
→⊕⊕⊕ TÊ‑TODARFΘÉHI‑ΘI‑ŨNË تطرفثه / TETODARFTHEHITION
→⊕⊕⊕ TA‑DI‑PLÔ‑MAΘIIQË
ΘΑ‑ΔΙ‑ΠΛΩ‑ΜΑΤΙΚΌΣ
/ DIPLOMATIC

https://www.facebook.com/10208249480503632

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.