→⊕⊕⊕ TÊƩFIIË

→⊕⊕⊕ TÊƩFIIË – تحشفي
→⊕⊕⊕ TƩIIFË (CHEF / ƩEFË : ÄRI ORÔ / ΟΡΩ عري CHEF WOLMË‑MILI‑TAIRJË عرى عريف رفع

→⊕⊖⊕ TƩÊFË – تحشفي (QEF / KEFË KAJAFA كيف) {Sq. kef (G.), qef (T.)}
→⊕⊕⊕ ΘĨĨΘË {Sq. thithë}
→⊕⊕⊕ TƩIIË {Sq. qi}
→⊕⊕⊕ TÊ‑ƩAFIË – تشافي (healed)
→⊕⊕⊕ TƩŨWANOFJÉË 順 舜 शुन شن [R‑2964] {shoignofer (fr.) }
→⊕⊕⊕ ƩWAJÉË {choyer chatouiller couiller}
→⊕⊕⊕ ƩWANJÉË {soigner}

→⊕⊕⊕ ƷVÊRJË‑IZË‑ÕNË / ЖВИРІ‑ІЗЪ‑ѪНЪ / ژۋحري‑يز‑غن (ZN / ЗН : BÉAUΘY بهاء) (Fr. guérison)
→⊕⊕⊕ RË‑NAISQË‑ÃNGË / ר‑נאסק‑אנגה (Fr. renaissance)
←⊖⊖⊖ ÉTË
←⊖⊖⊖ JOIË…
→⊕⊕⊕ IJOË
→⊕⊕⊕ JWAË
→⊕⊕⊕ JOWJALË

→⊕⊕⊕ ORBI‑TI‑ÃNË (orbitian)
→⊕⊕⊕ KATBYTABÉHË (K.) KATBYTABÉË (S.)

→⊕⊕⊕ UTTALBIBË {En. utalbib}

→⊕⊕⊕ QIIKA (girl) {Sq. qika}
→⊕⊕⊕ KIKOSË {PUISSË‑ANΘË POΘË‑ÊNΘË}
→⊕⊕⊕ IƩAKRAJA
→⊕⊕⊕ ÊNË‑VÊRGY (S.) ĦÊNË‑VĦÊRGY (K.)
→⊕⊕⊕ QI

BUZASI‑DÔRMÉ !!!

À RË‑VIDÔRWA‑ISË (Fr. à revoir)

PAN‑DÔRA ARË

PÂNDÔRA

ÃNDRRA ! ÔRA / ѠРА

HÔRNY !!! ZÔRNIQSA

TƩIJA NÃNËNË

QARIINË قرينة GÔJË !!!

GÔJË / ΓΩͿ / ГѠЈЪ

C’EST DES CULS !!!

Ѡ Ѡ Ѡ Ѡ

Ô-MÉGA Ѡ / Ω

CUL
FACULTÉ
UNIVERSITAIRE
DE
QUALITÉ
MEGA
GIGA
ÊNË‑GULË
LES
ÉNGLAYIDË !!!

O PALË
PÊRË
AALE
DARΘË
VADÔRA

LE
DARË

PÊNIISË
PUNË
ZANAΘI صنعة
I
MIRË

NISJA

KARIINË GÔJË A SÄJË

PÊRRFUQΘË‑MÊNΘË {En. perrfuqth‑menth}
PÊRRSË‑ÔNË JAMË (Fr. personne, Sq. jam}

ILË

FUQAUΘË
AALË
BAZIISA‑ADÔRMA

OLDÔRÉHA – علدغرهة

TOTALDÔRÉHË BÉË‑LGIJA
TÔTƩOLALDÔRÉHË WALLUNIJA

MÊSË PUΘSY A MWA !!! {mes pussy à moi}

QIIKAKIKSASYSIË !!!

KLASSÉ X 30 ALË‑RUMIË
AKALÊVASÉ

INË‑QARNA
ALË QARUNA ƩAKRUNË
ÉLË‑QURANI ƩUKRANË URÔ !!!

VÊƩPRUÔË

APRÔ

ƷÊNÉDI‑JÉ {En. jened ye}

HA HA HA !
ⅩⅩⅩ : 30 AL RUMI !
ƩULΘË‑UNË
PIIΘA
DORUMË

PUΘSY (En.)

IƩORÔME
SULTANE – سلطان
SLUT (En.)
SULTRY
ZLÄTË {ôrë ʒoldë alë‑tanë}
LUST !!! (En.)
TSULLAKË (Sq.)
PIILUTSË (Sq.)
GILUTSË
LIPIJÊË (Sq.)

BANU (Sq.)
JO
NÃNË
QIMË

AMÃ
ŨNBJIË
BÄBË
QIINË

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.