2016‑02‑04 22H11M – ƩÊNSË DË AALË WIVË

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANSDUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË / POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
→⊕⊕⊕ QWË قوى / QU’ /
→⊕⊕⊕ ÊLLË حلل / ELLE /
→⊕⊕⊕ ÊƩΘË حشث / EST /
→⊕⊕⊕ AALË ال / LE /
→⊕⊕⊕ ƩÊNSË
ϷΗΝΣƏ
شحنس / SENS /
→⊕⊕⊕ / DE /
→⊕⊕⊕ AALA الة / LA /
←⊖⊖⊖ VIË
ϜΙƏ
ۋإ / VIE /
→⊕⊕⊕ SIË ساِ / SI /
→⊕⊕⊕ كْ / CE /
→⊕⊕⊕ NÉË نه / N’ /
→⊕⊕⊕ ÊƩΘË حشث / EST /
→⊕⊕⊕ / DE /
→⊕⊕⊕ كْ / CE /
→⊕⊕⊕ FAIQË‑AIRË / FAIRE /
→⊕⊕⊕ TƩAJAƩË طشيش / TCHAYACH /
→⊕⊕⊕ PÊRRFUQΘËMÊNΘË / PERRFUCTEMENT /
→⊕⊕⊕ Ô‑MEGA
Ω
Ѡ
غ / ÔMÉGA FISSE /
{→⊕⊕⊕ ÊĦÔMNÉGUSË‑ASË
ΗΩΜΝΕΓΥΣ‑ΑΣΑ
حغمنهجوس‑أسى / PARAË‑WIÐÉJSË (RIƩÊSSË)
ΠΑΡΆ‑ΔΕΙΣΟΣ
/
→⊕⊕⊕ VAVË / VAVE /
→⊕⊕⊕ AALA الة / LA /
→⊕⊕⊕ FĨNË / FIN /
→⊕⊕⊕ ÉTË / ET /
→⊕⊕⊕ AALË ال / LE /
←⊖⊕⊕ DÊ‑BUΘË دح‑بوث / DÉBUT /
→⊕⊕⊕ / DE /
→⊕⊖⊕ TOUTË طعوط / TOUT /
/ /
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.