2016‑02‑05 – 18H26

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חלורן
ORBITIAN
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
ערביתי
/ TRANSDUCTION ENGLISH FRENCH SHQYPË‑TÄRË GEGË / POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
→⊕⊖⊖ PUBLICULUSUƷUS / /
 →⊕⊕⊕ ALË / LA /
←⊖⊖⊖ WIVË / VIE /
→⊕⊕⊕ WÊLLBIBË / WELLBIBE /
←⊖⊖⊖ SÉNRIAË سهنراِى / /
←⊖⊕⊖ SÉVIRË / SÉVIR /
←⊖⊖⊖ SÉÉIRË / /
←⊖⊖⊖ SAĦAJARA / /
←⊖⊕⊕ ƩAJATANAË / CHAYATANA /
←⊖⊕⊕ ƩOJOTONOË / CHOYOTONO /
←⊖⊕⊕ ƩUJUTUNU / CHUYUTUNU /
←⊖⊕⊖ ƩUJOTANATOË / CHUYOTANATO /
/ /
→⊕⊖⊕ ƷÊNDARMANGINGË / GENDARME /
→⊕⊕⊕ UTMÊNGË / UTMÊNGWE /
→⊕⊕⊕ UTË / TU /
←⊖⊖⊖ DÔJSË / DOIS /
→⊕⊖⊕ ÊTRE / ÊTRE /
→⊕⊕⊕ ŨNË / UN /
→⊕⊖⊕ ƩKALÊSYKYKISË / CHKALÊSYKYKISE /
←⊖⊕⊖ SI‑NÕNË / SINON /
→⊕⊕⊕ TA / TA /
←⊖⊖⊕ RJẼNË / RIEN /
←⊖⊖⊖ ETË / ET /
→⊕⊕⊕ ÊLLË
ΗΛΛƏ
حلل / ELLE / {licite}
→⊕⊕⊕ / TE /
←⊖⊖⊖ TUË / TUE /
→⊕⊖⊖ PRO / POUR /
→⊕⊖⊕ AVOIRË / AVOIR /
→⊕⊕⊕ OSÉ / OSÉ /
→⊕⊕⊕ RË‑FUSÊRË / REFUSER /
APRÊSË / APRES /
AVOIRË / AVOIR /
PÊNSÊRË / PENSER /
6.393.333.333 / 6.393.333.333 /
FOISË / FOIS /
À / À /
LA / LA /
NIQUÊRË نكح / NIQUER /
→⊕⊕⊕ UTË / TU /
→⊕⊕⊕ VASË / VAS /
→⊕⊖⊖ RFAIQE / FAIRE /
→⊕⊕⊖ QUOI / QUOI /
←⊖⊖⊖ GAZ / GAZ /
CONTRË / CONTRE /
NOUSË / NOUS /
TOUSË / TOUS /
VÊRI‑DASË‑ÊNΘË / VERIDASENT /
SIDË‑RÊFË / SIDE‑RÊFE /
TÊOTLË‑ƷÊNË تحعلگ / TÊOTLE‑JÊNE /
ƷÊTÊLNOË ژحتحلنع / JÊTÊLNOE /
ΘOKƩIGË‑INË / TOXIQUE /
XULFË خالف / KHULFE /
IKSOSË / IXOS /
BÔKSO / BÔKSO /
AU / AU /
XÊBÔ / KHÊBÔ /
TOUTÊLBÉISIZË / TOUTE ELLE BÉISIZE /
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.