@MarieDrucker : 2016‑02‑05 – 23H12M

→⊕⊕⊕ ŨNË / ؤن
→⊖⊕⊕ MÊNË‑ÔJË
←⊖⊖⊖ MÊË / ΜΗƏ / مح
→⊕⊖⊖ PLÄƩË / פלאש
→⊕⊖⊕ DRÊKIINË
→⊕⊖⊕ DRAKÔNË
→⊕⊕⊕ DRUGAË
→⊕⊕⊕ KARRIISUJË
→⊕⊕⊕ TJÃNË

←⊖⊖⊖ MÊË / ΜΗƏ / مح
→⊕⊕⊖ KAMLI‑MÉLAKA

→⊕⊕⊕ E
→⊕⊕⊕ AJO
→⊕⊕⊕ NË
←⊖⊖⊖ GOOGLE (TAVARISHË SERGEI BRIN JÉÉUDJË)
→⊕⊕⊕ ƷOL(D)GÔË
→⊕⊕⊕ PÔË PÔJË / ΠΩͿƏ / ڡغي
→⊕⊕⊕ TRÉGË‑ÔNË / ΤΡΕΓƏ‑ΩΝƏ / طرهگ‑غن
→⊕⊕⊕ IMAGAË
→⊕⊕⊕ MUË
→⊕⊕⊕ TƩIJËNBIOΘË طشيءنباِعث

→⊕⊕⊕ DOË
→⊕⊕⊕ DITË
→⊕⊕⊕ MASË
→⊕⊕⊕ SÊË
→⊕⊕⊕ POLAË
→⊕⊕⊕ MÊ
→⊕⊕⊕ BEKIMITË
→⊕⊕⊕ PËRË
→⊕⊕⊕ LUFTË
→⊕⊕⊕ KUNDRAË
→⊕⊕⊕ DRÊQITË درق
(→⊕⊖⊖ DARKË درق
(→⊕⊕⊕ DRUGIË درج
(→⊕⊖⊕ DRAKÔNË درك
(→⊕⊕⊕ QODRUSË قعد قدر قدس
(→⊕⊖⊖ DRUCKER DUKTÊVRË ذوكطحۋر DICTA‑TÊVRË)

→⊕⊕⊕ MÊ
←⊖⊖⊖ FƩIË / فشاِ
←⊖⊖⊖ MÊË / ΜΗƏ / مح
→⊕⊕⊕ MÊLAɕÉË
→⊕⊕⊕ SÊË / ΣΗƏ / سح
←⊖⊕⊕ S‑PÔË
→⊕⊕⊕ MË / ΜƏ / םְ
←⊖⊖⊖ LÊË / لح
→⊕⊕⊕ RYRAĦÊ‑AΘË / رراحة

→⊕⊕⊕ SHKAË
→⊕⊕⊕ PÔË
→⊕⊕⊕ DÔNË !!!
←⊖⊖⊖ MÊË / ΜΗƏ / مح
→⊕⊕⊕ BÃNË (GOOGLE PINTEREST PROË‑POZË‑IMË MASË DO DITË ƩPJÔNAΘË TË VORΘË).
←⊖⊖⊖ BOLË / بعل
←⊖⊖⊖ KÊQË / ΚΑϘΟΣ
→⊕⊕⊕ PALA / ΠΑΛΑ / ڡالة

40f54a666a57cdb9950a892220f92c73

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.