SHQYPË ÔQYPTÊRË GEGË

←⊖⊖⊖ HUMILJË‑ÔJË همِلي {Ê‑RLAKË‑ANJË (F.)}
(←⊖humilier, ←⊖hl, ←⊖héhélë ههل, ←⊖héloë هلع, ←⊖humily, ←⊖humiling)
→⊕⊕⊕ IL‑LUMHIJË‑ÔJË لمهي {Ê‑KLARË‑ARJË (F.) Ê‑KLARË‑ŨNJË (M.)}

←⊖⊖⊖ GR
←⊖⊖⊖ GRACË‑ÔJË ! [grats]
(←⊖⊖⊖ GRS גרס ܓܪܣ جرس ⇐ گرس [R‑] : sérpéntë, péri‑irë, détruirë, crunshë, humiliérë, disë‑ʒragë دِسْ‑ژراگ, disë‑ħôn‑ônë دِسْ‑حغن‑غن.
↔⊜⊜⊜⇔
→⊕⊖⊕ CRAGË‑ÔJË [tsrag] {tsar}
→⊕⊕⊕ ƷRAGË / Ζ΄ΡΑΓƏ / ЖРАГЪ / ژراگ (grâce)
→⊕⊕⊕ ƷRUΘI‑ØSË (Musc.) ƷRAΘI‑ØSË (Homo.) ƷRAΘI‑ØZË (Fêmë.) {gracieuse, gracieux, graceful, gracious)

←⊖⊖⊖ PƩ
←⊖⊖⊖ ƩT
←⊖⊖⊖ PT
←⊖⊖⊖ POƩTËRË‑ÔJË פעשט / ڡعشط (poshtërsoj)
↔⊜⊜⊜⇔
→⊕⊖⊕ TƩOPËRË‑ÔJË טשעף / طشعڡ {tshopërsoj}
→⊕⊕⊕ OTƩPËRË‑ÔJË עטשף / عطشڡ {otshpërsoj}
⁠→⊕⊖⊕ TOƩPËRË‑ÔJË טעשף / طعشڡ {tshopërsoj}

←⊖⊖⊖ ΦΝ
←⊖⊖⊖ ΕΝ
←⊖⊖⊖ OF‑FENDË‑ÔJË DE‑FENSË / ΟΦΦΕΝΔΩ ΔΕΦΕΝΣƏ / عب فهند فهنس {obfendo offendo offens} ↔⊜⊜⊜⇔
→⊕⊕⊕ RË‑NFEDË‑ÔJË RË‑NFESË / ΡƏ‑ΝΦΕΔΩ ΡƏΝΦΕΣƏ / رنهفد رفهنس {renfedo, renfeso, renfesy renfes renfesing renfeser renfese)
→⊕⊕⊕ TË‑NFEDË‑ÔJË TË‑NFESË / ΡƏ‑ΝΦΕΔΩ ΡƏΝΦΕΣƏ / رنهفد رفهنس {tenfedo, tenfeso, tenfesy tenfes tenfesing tenfeser tenfese)

←⊖⊖⊖ SULMË‑ÔJË SALUTË SALË LËSTË SLËTË TSULLAQË PIILUTSË (assault, assalire, ass)
↔⊜⊜⊜ ⇔
→⊕⊕⊕ LUMSË‑ÔJË UTALSË ALSË LËTSË TSËLË UTALLSQË UTLIIPSË

←⊖⊖⊖ AG‑GRÊD‑SI‑ÔN {agression, regression, degradation ; outrage qui sera puni par la thanalashata de leurs descendances…}
↔⊜⊜⊜ ⇔
→⊕⊕⊕ ADË‑DRÊG‑SI‑ÔN / ΑΔΔΡΗΓΣΙΩΝ {addregsion, redregsion, dedragtion}

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.