BISMILAH RAHMAHANAQTAË KÊTË #EUROPE #SHQYPNIJA #SHKUPI #TIRANA #TEHRAN #PERSIA #PARIS #FRANCE #BELGIUM #USUK #ISTANBUL #CONSTANTINOPLE #ATHENS

#EUROPE #SHQYPNIJA #SHKUPI #TIRANA #TEHRAN #PERSIA #PARIS #FRANCE #

BISMILAH HÉLOË‑SΘRATË RAHMAHANAQTAË KÊTË HÉLË‑MUNTIQIMATË

←⊖⊖⊖ PIQONNË פאִקעֹנן قانون ڡاِكعنن
←⊖⊖⊖ PIGIRLË (GORILLABLOCKZÉILKA)

←⊖⊖⊖ ΘIË‑FIË (SYSUSË : θrojaë Ofra Ohéra Whôrë Whôrldë وهغرلد)
←⊖⊖⊖ FILLË

←⊖⊖⊖ DÉFÉRÄLLË
←⊖⊖⊖ XARADYÐÉNZË خارادۈذهنز
←⊖⊖⊖ FOLLË فعلل
←⊖⊖⊖ FOLIƩTAË فعلاِشطى
←⊖⊖⊖ FÊODALË
←⊖⊖⊖ FOÊDÉRADÄLLË (HALDOL RISPERDAL ←⊖⊕⊖XEPLION خحڡلاِنع ⇔ →⊕⊕⊕x حڡلاِخن)
←⊖⊖⊖ FRANCO‑BRITANO‑VLAAMƩO‑BÉLƔIALYANCKÊÊË
←⊖⊖⊖ FAMAFIË
←⊖⊖⊖ ROYALË‑ROLË רעל רוּעל
←⊖⊖⊖ SÉRPÉNTË
→⊕⊕⊕ ÃNË (BELIER ARNISTA ARIES 10 TONNES 80 SA سا MARCHE BIEN)
←⊖⊖⊖ SHARPIË
←⊖⊖⊖ ΘÉRAPISTË
←⊖⊕⊖ ΘURANIË
←⊖⊕⊖ FRANCË
←⊖⊖⊖ QAKO‑NECO
←⊖⊖⊖ IMË‑MÉDJAΘË‑MÉNTË

←⊖⊖⊖ HARPIË ערף (DEQAPITE دهقاڡاِط)
←⊖⊖⊖ ÉUROPË

→⊕⊕⊕ ÊVRÔFË
→⊕⊕⊕ ARÊFÊË (Qrêgwë. antéë.)
→⊕⊖⊕ ARIFIË (Grêqwë. Modë‑êrnë.)

→⊕⊕⊕ MÔJË (moi}
→⊕⊕⊕ ƷË ژ
←⊖⊖⊖ SKYLIË
(←⊖⊖⊕ ƩQULIJANIË
(→⊕⊕⊕ KRYJAΘË
(←⊖⊕⊖ HÉNGOULO‑FRANCO‑VLAAMƩO‑NEDER‑LANDER
(→⊕⊖⊖ VÉNTË !
(←⊖⊖⊖ MOSTANINEQRA !

←⊖⊖⊖ TATSHIVANÃNËN

←⊖⊖⊖ ÊTATCHINAVISHTAVAË

←⊖⊖⊖ VICË‑HERETIQUE (DEWART SAMUEL JESSA JANSSEN JOHNSON JOHANSSEN)
←⊖⊖⊖ HÔMMË ⇔ →⊕⊕⊕ ĦOMMË
←⊖⊖⊖ MORTE
←⊖⊖⊖ PANTINË
→⊕⊕⊕ DË
→⊕⊕⊕ TOTALUNIVARUNAË

←⊖⊖⊖ KONINGË
←⊖⊖⊖ ONI
←⊖⊖⊖ LONDONË – לעֹנדעֹנאִ
←⊖⊖⊖ ÔRE
→⊕⊕⊕ ATË
→⊕⊕⊕ AJTÊRNJΘË‑ALIË →⊕⊕⊕ÃMÊNË

←⊖⊕⊕ UTOU (FR.)
→⊕⊕⊕ M’A
←⊖⊖⊖ AFFABILIË (AVILIE)
→⊕⊕⊕ PÊNSË‑ÂNΘË – ڡحنس‑انث
→⊕⊕⊕ MË – ΜƏ – םְ
RENDRE
DÉLICAT
↔⊜⊜⊜ &
→⊕⊕⊕ DOUX
→⊕⊕⊕ PRÔË – פרעָ׳ – ڡرغ
→⊕⊕⊕ TË
→⊕⊕⊕ PLAIRË

→⊕⊖⊕ PUISË
→⊕⊕⊕ ADË‑PRÉMƩË – ادڡرهمش – (APRÈS)
→⊕⊕⊕ MÕNË – ΜΩΝƏ – مغن
→⊕⊖⊕ RË‑FYSË
←⊖⊖⊖ FÊROCË (DEFERER DECEREBRE)

→⊕⊖⊕ Ê‑SPÈCË
→⊕⊕⊕ DË
→⊕⊖⊕ F/P‑ORNASAË (PRINCESSE)
→⊕⊕⊕ PUΘË‑ANA פות (RÊ‑PUΘÉË PLÉYΘË YPSUË PLUSË)
→⊕⊖⊕ DARAKË

{दारुका [darukaa] : wooden doll or puppet ; ←⊖⊖⊕ Ã‑LOUBAË ألعوبة : toy, plaything; puppet, one whose actions are controlled by another; trick, prank…
{दारिका [daarika] : harlot israel usmarshal
{दरक [daraka] : afraid חשש, timid ביישן
{धारक [dʰāraka] : receptacle, water‑pot, container, מכל
{दारक [dāraka] : child, בן
{धारका [dʰārakā] : vagina, vulve, פות {potni, futhë, phothos, lux},

→⊕⊕⊕ ÃNË
→⊕⊕⊕ FAISANT
→⊕⊕⊕ KË‑LÀ كْ‑لى (CELA)
←⊖⊕⊕ UTOU (FR.) YTË (KQMS.) – ϒΤΘΥΣΥË – ۈت
(⇐⊖ TYË (SQ.) ⇐⊖TU (FR.) ←⊖TUË (SQ.) ←⊖TOUE (FR.) →⊕UTË →⊖YTË)
→⊕⊕⊕ AË
←⊖⊖⊖ SIGNÊRË
←⊖⊖⊖ LAË – لة ()
←⊖⊖⊖ MORTË
→⊕⊕⊕ DË – دْ
→⊕⊕⊕ KÊ‑SË
←⊖⊖⊖ A‑BRUTIË‑SË
→⊕⊕⊕ DË – دْ
←⊖⊖⊖ DÉBILË
←⊖⊕⊖ BÊLƷË ⇔ →⊕⊕⊕ ƷÊLBË
→⊕⊖⊕ AT‑TARDË‑ÊRË
←⊖⊖⊖ ÃRRIÊRÉË
(←⊖⊖⊖ HÃRIË
(→⊕⊕⊕ DË
(→⊕⊖⊕ KASTRIË DIXIT
(←⊖⊖⊖ DRUQXŒRË MË‑ŒRIË)
→⊕⊕⊕ ÊΘË حث
JALOUX
←⊖⊖⊕ DÉADƷALË (HAN.ENG.)
←⊖⊖⊖ SAMALÊFTË (SYR.)
ƩMAJTË (ƩɕY.)
QUI
T’OBEISSE

MINALBE
LACHE
ÊΘË حث
REPUGNANT
DEGOUTANT
A
VOIR
TANT
JLË‑SË
ƩÕNΘË شغنث
SALE
ÊΘË حث
CON

EMPOISSONANT
A
PLUSIEURC
→⊕⊕⊕ KUNË‑TRË (CONTRE)
←⊖⊖⊖ Œ̃NË غْنْ (→⊕Ô/Ɣ غ [Ɔ] (Ħ.AGΘWË‑ALË.) Œ̃ غْ [] (-Ħ.NÊ‑VTRË‑ALË.)

→⊕⊕⊕ VÔUSË – ۋغاُس (VOUS, VOS)
←⊖⊕⊖ SËREZË
←⊖⊖⊖ DÊƩIQUETER
→⊕⊕⊕ ÃNË
←⊖⊖⊖ GROUPË (& ←⊖HUPË & ←⊖HUMBË MBROTË BRATË‑RË)

→⊕⊕⊕ PROMÊSSË
→⊕⊕⊖ DYË – دۈ (DU)
→⊕⊖⊕ QURANA

→⊕⊕⊕ ÊΘË حث
→⊕⊕⊕ DË
→⊕⊕⊕ ALË
→⊕⊕⊕ ĦUKUNAË
→⊕⊕⊕ BUDDʰË
→⊕⊕⊕ KTYRANË
→⊕⊕⊕ TVAJRANË
→⊕⊕⊕ QARÃUNË

→⊕⊕⊖ TATƩIVAË
→⊕⊕⊕ NÃNËNË

→⊕⊕⊕ ÇA سا
→⊕⊕⊕ MË
←⊖⊕⊕ FAQAIΘË
→⊕⊕⊕ TRÊSË
→⊕⊕⊕ PLAISRË

→⊕⊖⊖ PRINCESSE ?
←⊖⊖⊖ ÉNÊQTRA QTALNÔË QΘALNÔË
→⊕⊖⊖ PORNAƩTA
←⊖⊖⊖ PUTAIN DË MERDE (VIɕHÉRÉTIQWË VIƩĦROTTË‑NË‑ƩILDË)
←⊖⊖⊖ VIɕË
←⊖⊖⊖ VǏƩË
←⊖⊖⊖ PÉRDUË
→⊕⊕⊕ BJÊNË – ΒͿΗΝƏ – بيحن
←⊖⊕⊕ FAQAIΘË
→⊕⊕⊕ PRÔË – פרעָ׳ – ڡرغ
→⊕⊕⊕ TÔJË {toi sex toy}

←⊖⊖⊖ KIDË‑SËHONZË‑FILSË
→⊕⊕⊕ DË
←⊖⊖⊖ WOÉRPYTË
←⊖⊖⊖ DÉADATË
←⊖⊖⊖ ÉMUROÉRTE
←⊖⊖⊖ ɕRÉVË ק׳רהו

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.