#DelphineHorvilleur #MARIEDRUCKER #Europe1 #FRANCE #PARIS #PERSIA #TIRANA #SHKUPI #CONSTANTINOPLE #ATHENS @MARIEDRUCKER

http://www.europe1.fr/emissions/integrale-qui-vive/qui-vive-18072016-2802370

←⊖⊖⊖ « KILNÊPAË » FINI DË DJRË (30M30S)

→⊕⊖⊕ VU‑KI‑NÊT‑PA‑TYÉ‑KIL‑SÕ‑ØË
→⊕⊕⊕ QVARË
←⊖⊖⊖ QILLTYDIKILË
←⊖⊖⊖ TYË‑TYË تۈ‑تۈ (HC 9:111)
←⊖⊖⊖ QILLKILLË – قاِللكاِلل

←⊖⊕⊕ UTOU (FR.) YTË (KQMS.) – ϒΤΘΥΣΥË – ۈت
←⊖⊖⊖ DÉBRÂNCHË

←⊖⊕⊖ GLUPLUNCK
←⊖⊖⊖ ΘHANCKË

→⊕⊕⊕ AVÊQË اۋحق
→⊕⊕⊕ TES
←⊖⊖⊖ POǏSONË
←⊖⊖⊖ NEUROLEPTË
←⊖⊕⊕ ANTI‑TEPLE
←⊖⊖⊖ KASTRÂNΘË

←⊖⊕⊕ UTOU (FR.) YTË (KQMS.) – ϒΤΘΥΣΥË – ۈت
→⊕⊕⊕ DJSË
←⊖⊖⊖ KILNÊPAË

→⊕⊕⊕ ÊΘË حث
→⊕⊕⊕ BJÊNË – ΒͿΗΝƏ – بيحن

←⊖⊖⊖ TWATYÊË – طواطۈح
←⊖⊖⊖ QILLSÕË – قاِللسغٴ

 

→⊕⊖⊖ ÃNTRË (DIXIT.)
→⊕⊖⊖ SWIVÃNTË (D.)

←⊖⊖⊖ DÉ‑FÊRË – دهفحر
←⊖⊕⊕ DÊ‑QÊRÊBËRË – دهقحرحب
←⊖⊖⊖ GOLÊMË – גולם

→⊕⊕⊕ PRÔË – פרעָ׳ – ڡرغ
→⊕⊕⊕ LAË
→⊕⊕⊕ PRÔË‑TÉGË‑ÊRË
→⊕⊕⊕ LAË
↔⊜⊜⊜ ?
→⊕⊕⊕ TOTALË
←⊖⊕⊕ ÉɕÊQWË
↔⊜⊜⊜ …
←⊖⊕⊖ TYMËSULË

BÔNË ƷWIFË
PRÔË VRÊQWÊNΘË‑ÊRË ÇAË FILLË ! (DIXIT)

UTË
AVDRÊWË

VATÊNGAZ‑MË‑ĦÊNDË
MÂNDARJFJË
ÃBUDDʰË
ALË‑ÂLÉHJMË

RÊSË‑TËRAË
TÔUΘË‑JOVRSË
MË‑ZLJMË
TÊTƩËLȲNË

DƷÉWITɕĦË
JÉHUDIË
MË‑HÉHÉDJË
ƷWIDÊRË

QË‑ÊƩΘË
FINIË
&
DYË
PASTË‑ÊRË

ÕNË
M’AË
PRO‑ΘRONÉË
DÉ‑TRUNIË
BURNË
BRĀĪNË

« SIMË‑PLË‑MÃË » (D)

←⊖⊖⊖ ΘË‑HÉMŒRË

ÊTRË (DIXIT / TÊRRË)

J’ETAISË
TYË
MAË
NÉURO‑LÉPTO‑SYNË‑APΘO‑BLOQWË‑ÊRË

KINI‑MÊ‑MA‑PAGUË

ÊTË

SYRË‑TÔUΘË
QË‑ÊƩΘË
LOURDË

QUI SONT ⇒ QILLSÕË

QVARË

BLOQWË

PSYGʰHJË‑QWË‑MÊNΘË
ΦYSIQWË‑MÊNΘË
&
OJQË‑NOMJË‑QWË‑MÊNΘË


PRÔË VRÊQWÊNΘË‑ÊRË ÇAË FILLË ! (DIXIT)

LES
ΘERAPIES
DEGRADANTES
DÉFÉRÉNTËSË


ILLEGALE
SOUS
CONË‑ΘRAITË


PRÔË
TE
MUTER
ENË
GOLEM
ËNË‑PLUGË‑ÉDË (KINKË ΘHANQË ANTI‑KANA‑KOKË‑KÃNË)

⁠⁠
ƷARZE

ÇA
⁠⁠


INË‑TŒRË‑ÊƩSË
PLYƩË


ƷË
L’AI
DÉ‑QODER
ÇAË سا
LOWGIQWË (SOTË STUPIDË KYË YSË YTË SLËFΘË FUΘUÔ FUSJÔ FUΘË‑VRË)
LINGUALË


STUPIDE
JUSTICIA
BÊÄSTANË בחעסטן
&
FANË

 

33M49S :

ÊTRË Œ̃NË BÕNË JWIVË (JWISŒRË)

→⊕⊕⊕ ŨNË (ƷË ژ)
→⊕⊕⊕ JAMË (SHWISHË)
←⊖⊖⊖ IË
→⊕⊕⊕ PJNDË (ƩÉ‑KYRË
←⊖⊖⊖ MÊË
→⊕⊕⊕ DÄɕΘË (ÃJMÔ DÄSHTË (T.))

→⊕⊕⊕ ƩWJSË
→⊕⊕⊕ PRÊSË
→⊕⊕⊕ AË
→⊕⊕⊕ TÔUΘË طغاُث
→⊕⊕⊕ PRÔË
→⊕⊕⊕ LVJË
→⊕⊕⊕ PLAJRË

→⊕⊕⊕ AË
→⊕⊖⊕ DRUGKÊRÔBUJMË
→⊕⊕⊕ ÊƷÊRÊNNIË
→⊕⊕⊕ ƷAVRJË‑ÊLLË
→⊕⊕⊕ ALRROZZË‑ËLLË
→⊕⊖⊕ MUZÊLALÔVMË‑ANAË

→⊕⊕⊕ ÊLLË
→⊕⊕⊕ ÊƩΘË
→⊕⊕⊕ TRÊSË
→⊕⊖⊕ ÊXIGENΘË,

→⊕⊕⊕ ÊTË
→⊕⊕⊕ QUANDË
→⊕⊕⊕ ÕNË
→⊕⊖⊕ RËFYZË
→⊕⊕⊕ ÊLLË
→⊕⊕⊕ TË
←⊖⊖⊖ TUË (SAMUEL SAMAEL DARUK ZARUX DRYKÊRË NÃRCKO PHÃRMACKIË ADNÉGZË)
←⊖⊖⊖ C [s ts c ɕ k q tɕ tʃ dʒ g]
(ÊTË PRÊTÊNDË POUVOIRË ASSASSINER, SAISIR, BLOQUER, PÄJRË SAË LVAË QWË JË NË RËCÔNNAISË PAƩË ڡاش)

←⊖⊖⊖ VIOLANT
→⊕⊕⊕ LAË له
→⊕⊕⊕ LVAË
→⊕⊕⊖ MOSAIQWË…

→⊕⊕⊕ ÊLLË – ΗΛΛƏ – ИЛЛЪ – ܚܠܠܐ – حلل (LICITE, LAVÉ, PRÔ‑PRË)
→⊕⊕⊕ TRAWALLIË
→⊕⊕⊕ LË
→⊕⊕⊕ ƩAMÉDJË

→⊕⊖⊕ JWIVË ?
→⊕⊕⊕ ÊLLË – ΗΛΛƏ – ИЛЛЪ – ܚܠܠܐ – حلل (LICITE, LAVÉ, PRÔ‑PRË)

→⊕⊕⊕ JAMAISË

 

→⊕⊕⊕ Q’ÊƩΘË
→⊕⊕⊕ TWAË
→⊕⊕⊕ QWJË
→⊕⊕⊕ VØFË
→⊕⊕⊕ QWË
→⊕⊕⊕ ƷË
→⊕⊕⊕ R‑ÃNË‑ΘRË

→⊕⊕⊕ ÊΘË حث
→⊕⊕⊕ QË‑ÊƩΘË – ق‑حشث
→⊕⊕⊕ MWAË
→⊕⊕⊕ QUJË – ϘΥͿƏ – قوى (QUI, QVI)
→⊕⊕⊕ DWAË
→⊕⊕⊕ MË
→⊕⊖⊕ PLIÊRË
→⊕⊕⊕ AË
→⊕⊕⊕ TÉ‑SË
→⊕⊕⊕ RÈG‑ULË‑SË
→⊕⊕⊕ QWË
→⊕⊕⊕ ƷË
→⊕⊕⊕ NË
→⊕⊕⊕ QAVË‑ΘJË‑ÔNË
←⊖⊖⊖ PAƩË – ڡاش
→⊕⊕⊕ ÃNË
→⊕⊕⊖ TOTALITÉ

J’HALLUCINE
ET
QUAND
JE
REFUSE
TU
ME
STÉRILISE (HÃRIË DË KASTRIË : ANNEX & EUN‑UXË
COMME
SI
JE
T’APPARTENAIS

QUI
EST
UTE
MARDUK
ANNUNAKI
BAB‑YL‑ÔNE
MÊLAQIË
ÉRRË‑ÊVRË

MAË
VIË

→⊕⊕⊕ QË‑ÊƩΘË – ق‑حشث
→⊕⊕⊕ QUOI
→⊕⊕⊕ ÊTRË
→⊕⊕⊕ Œ̃NË
←⊖⊕⊖ BÕNË
→⊕⊖⊕ ƷWǏFË (KǏSǏRǏË ?)
→⊕⊕⊕ JEHUDJË
→⊕⊕⊕ ƷWJDË ?

TYÊË
DÊ‑SË
FILISTINËSË
SALAFALISTË

→⊕⊕⊕ OU
→⊕⊖⊕ PROVOQUER
DÊË‑SË
GUERRES
→⊕⊕⊕ PAJRË‑TÔUΘË
↔⊜⊜⊜ ???
→⊕⊕⊕ QVARË – قۋار (CAR)
→⊕⊕⊕ JLË‑SË
→⊕⊕⊕ NË
→⊕⊕⊕ VÔUSË
→⊕⊕⊕ ÃJMË‑ËNΘË
←⊖⊖⊖ PAƩË ڡاش
↔⊜⊜⊜ ?

←⊖⊖⊖ KYFURONCË – اَكۈفۇرعنق
↔⊜⊜⊜ ?

→⊕⊕⊕ QË‑ÊƩΘË – ق‑حشث
→⊕⊕⊖ TWAË (toi, you}
→⊕⊕⊕ QWJË
→⊕⊕⊕ WŌLVØϦË

→⊕⊕⊕ ÊΘË حث
→⊕⊕⊕ QË‑ÊƩΘË – ق‑حشث
→⊕⊕⊕ MŌǏ
→⊕⊕⊕ QUJË / ϘΥͿƏ / قوى {qui, QVI}
→⊕⊕⊕ DÊBË‑WOIΘË {doit}
→⊕⊕⊕ MË م
→⊕⊕⊕ PLIAÉR
→⊕⊕⊕ ĦAVË‑AË – ͰΑϜƏ – حاۋا {a}
→⊕⊕⊖ TOI ?

←⊖⊕⊕ NÊ‑ÔNË نح‑غن
→⊕⊕⊖ TÔJË
→⊕⊕⊕ DË‑VJẼNSË / د‑ۋيحن‑اِر
→⊖⊕⊕ ȲNË ۈن (-M.) (UNÉ)
←⊖⊕⊕ BÔNNË / ΒΩΝΝ‑ΑΣ /بغنن
→⊕⊕⊕ MU‑ZĦÊLALMË‑ANË – מאֻ‑זחלאלם‑נת׳ – ܡܙܚܠܐܠܡܢܐ  ܡܫܠܡܢܐ
(légitime luqsë‑vrë‑ħêvréméhë חורמהה êxalêna חח׳לחנה חכ׳לחנה حخلحنة)

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.