@MARIEDRUCKER #MARIEDRUCKER #CONSTANTINOPLE #ATHENS #TIRANA #TEHRAN #PERSIA #PARIS #FRANCE #FRANCE2TV #ROMANIAN ←⊖#ISRAEL →⊕#JƩRË‑ÃLË #JĦÊƩRUÔË‑ÃLÉAË #ƩKY‑YPIË #TÉAË #OVRANIÃSAË #ĦÊVRÔFWAË #EUROPE1 #SERPENT #THERAPY #ROSPI

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHQYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
→⊕⊕⊕ AVÊË‑ƩALYQMAΘË / AVE SALUT SELAM
→⊕⊕⊕ DË‑ARKÔNË / DE ARCHONNE
→⊕⊕⊕ QANË‑OƷDKRÉË / JOKER
→⊕⊕⊕ TƩA‑ƩALHÉMÉHË / CHALHÉMÉHE
→⊕⊕⊕ OLǏË‑KÃMË / ALEYKUM
→⊕⊕⊕ ƷË / JE
→⊕⊕⊕ TANOÐARË / T’ADORE
→⊕⊕⊕ TË‑DË‑MÂNDË / TE DEMANDE
→⊕⊕⊕ ĦUMË‑BJË‑LË‑MÊNΘË / HUMBLEMENT
↔⊜⊜⊜ & / &
→⊕⊕⊕ ƩYYPLJÂNΘË / SUPPLIANT
→⊕⊕⊕ POJDÄRÐË /
→⊕⊕⊕ / D’
→⊕⊕⊕ ĦAVË‑ÄRWË / AVOIR
→⊕⊕⊕ LAË / LA
→⊕⊕⊕ BÔNΘÉË / BONTÉE
↔⊜⊜⊜ & / &
→⊕⊕⊕ / L’
→⊕⊕⊕ ZĦÔNË‑ŒRË زحغنعهر / HONNEUR
←⊖⊖⊖ OQROLAË / CRALICA
←⊖⊖⊖ AMIRALË / AMIRALE
←⊖⊖⊖ SAMOTROVË‑NARCO‑PHARMACIA / SAMOTROVE
→⊕⊕⊖ MA‑RIË / MARIE
←⊖⊖⊖ FRANCIA / FRANCIA
←⊖⊖⊖ ANNÊXATRIXË / ANNEXATRICE
←⊖⊖⊖ ÉXIGÉNTË / EXIGEANTE
→⊕⊕⊕ / DE
→⊕⊕⊕ / ME
←⊖⊖⊖ ËN‑NEUROBLOQUÊRË / INNEUROBLOQUER
↔⊜⊜⊜ & / &
→⊕⊕⊕ AFINË / AFIN
→⊕⊕⊕ QWË / QUE
→⊕⊕⊕ ƷË / JE
→⊕⊕⊕ FUΘSË‑ËNΘË / FUSSE
→⊕⊕⊕ ÊΘË حث / ET
→⊕⊕⊕ COMMÂNDË / COMMANDE
→⊕⊕⊕ / À
→⊕⊕⊕ QÊSË قحس / CES
←⊖⊕⊖ HOLË‑LANDAISË / HOLLANDAIS
←⊖⊖⊕ FLAMÃNDË / FLAMAND
←⊖⊕⊕ VLAAMSË / VLAAMS
←⊖⊖⊖ BRETONË / BRETON
→⊕⊕⊖ WALLÕNË / WALLON
→⊕⊕⊕ / DE
←⊖⊕⊕ KÉDSER / CESSER
LEURS / LEURS
ACTIONS / ACTIONS
DÉGRADANTE / DÉGRADANTE
DÉCHEATRICE / DÉCHEATRICE
ENVERS / ENVERS
/ LE
PEUPLE / PEUPLE
SOUS / SOUS
←⊖⊕⊖ RÉPLIQUE / RÉPLIQUE
→⊕⊕⊕ / DE
←⊖⊖⊖ GUERRE / GUERRE
←⊖⊕⊕ LATINES / LATINES
←⊖⊕⊖ ESPAGNOLES / ESPAGNOLES
→⊕⊕⊕ ITALIENNES / ITALIENNES
←⊖⊖⊖ SCIPITARE / SCIPITARE
←⊖⊖⊖ GREQUE / GRECQUE
ÔKYPTÊRË / ÔKYPTÊRE
ƩQYPË‑TARË / SHKYPTAR
PERSIA / PERSE
ARIANE / ARIANE
INDIANE / INDIENNE
ROMANES / ROMANES
ƩLOVËSË / SLAVES
↔⊜⊜⊜ /
CONTRE / CONTRE
→⊕⊕⊕ ÉUXË‑SË
ΕΥΧΟΣ
/ EUX
↔⊜⊜⊜ /
→⊕⊕⊕ QVARË قۋار / CAR
→⊕⊕⊕ QË‑ÊƩΘË ق‑حشث / C’EST
←⊖⊕⊕ ILLÉGALE / ILLEGALE
↔⊜⊜⊜ !!! / !!!
→⊕⊕⊕ TÔUΘË طغاُث / TOUT
←⊖⊕⊖ SIMPLEMENTË / SIMPLEMENT
→⊕⊕⊕ ÊΘË حث / ET
TOI / TOI
→⊕⊕⊕ MA‑ƩALAË / MA‑SHALA
→⊕⊕⊕ LAË / LA
→⊕⊕⊕ DRÊJƔΘË / DRECTA
→⊕⊕⊕ DRWAGSË / DROITE
→⊕⊕⊕ UTOU / TU
→⊕⊕⊕ LÉ‑SË له‑س / LES
→⊕⊕⊕ RÊSË‑PÉQΘË / RESPECTES
↔⊜⊜⊜ ? / ?
←⊖⊖⊖ SÊRTÊNËMÃË / CERTAINEMENT
←⊖⊖⊖ MÃË / MENT
←⊖⊖⊖ TÊLLË‑MÃË / TELLEMENT
←⊖⊖⊖ MÃË (GÉGË. : NË‑PAƩË) / MÃ (SQ. ALN.)
/
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.