#TELEMATIN #ThierryBeccaro #MARIEDRUCKER #FRANCE2TV #FRANCE #PARIS #SHKUPI #TIRANA #ISTANBUL #ATHENS #CONSTANTINOPLE #INDIA

SANËSËRËFYZËPAË (07M43 #ThierryBeccaro)
http://pluzz.francetv.fr/videos/telematin_,143381483.html

TYMATYÊË (LENTEMENT NECO NARCO‑DE‑GRADO‑PHARMACIA)

PURMÕRËFYË (2013-07-23 10H00 : ZARUX DARUK DRUCKER ARIANE COLÕN(EL) DIRECTOR DICTATOR DEWARTE VICHERATE רתק SARTANE سرط SEROQUEL ANTI‑CRÃSE رأس ANTIORSE RD. EUN NOEL & JUGE DE SOETE MARIE MARTINE)

LE
PIRE
QË‑ÊƩΘË – ق‑حشث
QU’EN
VOULANT
SAUVEGARDER
MES
LETTRES
JUSTICES
J’AI
RELUS
LAË – لة
69

OU
ƷË ژ
DECRIS
MON
REFUS

PEU
DË – دْ (DE)

TEMPS
APRES (VOIR SECONDE LETTRE 2013-07-23)
ON
ME
PIQUAIT
!!!
SULFURE
BOURSOUFFLER
ANTIAVRUM
BURLURE
CHIMIQUE
!!!

SANESEREFYZPAË ?
ƷË
REGRÊTË
MAISË
MAË
VIË
GAƩÉË

LUIË
APPARTIENT
PAS
!

ÊΘË حث

J’AI
ETE
ANNEXER

EUNUXE ;
NEUROLEPTIQUE
ANTITEPLE ( KIDË)
TEMPLË

MÕNË
AME,

MAJSË
ÇAË
QË‑ÊƩΘË
LAË
FAQË‑AUΘË
DE
KËTTË
ROSPYTUDƷUË
QWË
ÊƩΘË
MAË
MERE

QWJË M’AË NOMMER GAZMEN (←⊖GZ) VOYANT D’OU VENAIT MÕNË PERE)

ANNEKSER (NÊ KANA NË PAƩË ÊTRË)
&
CONDAMNER
NECO (MORT LENTE NARCO NECRO ÃRMA ÃRSÉNALË PHÃRMACIA ANNEXE ANTIPSYCHOSCHYPE)
PRÔË – פרעָ׳ – ڡرغ)
RIEN

→⊕⊕⊕ AË – ا
CAUSE
D’Œ̃NË
RË‑FUSË
DË – دْ (DE)
L’ORGEUIL
ARROGANTE
EXIGENTE
D’YNË
DUCHESSE (DOCTORAH)
MANI‑TËNË‑ÂNΘË
DECHUE = VIƩË KASRAË VAƩË :  QÔMË‑MÂNDË

MAË
VIË


APPARTIENS
PLUƩË

QAUSË

«  ÇAË » (QAMITATCHINÃNËNTYË)

APRÈS
MAË ما
LIBERATION (2014-11)

ET
MAË ما
SORTIE
ÃNË
VILLE (2015-11)
ÊLLË

INSISTER
https://www.facebook.com/1979.09.30.Gazmend.Arifi/posts/10208084492699040

J’AI
ACCEPTER

ÊΘË حث
ÊLLË
M’AË ما
BLOQWËR (OICO‑PSY‑PHYSICO‑TÊPLË)
PRÔË

ĦAVË‑ARWË
DJΘË
MAË
VÊRJΘÉË

Y
A
DES
LIMITES

QU’ELLE
VIENNENT
ÃNË
PERSONNË
ÃNË
VEHICULE
AVÊQË
DÊSË
DRÃGË‑ÔNË

ƷË

LVJË
FËRAJΘË
JAMAISË

MALË
PHYSIQWËMÊNΘË (NË M’ÃNË‑TRAVË ÔTROVË PAƩË, S.V.P.)

QVARË
ƷË

RË‑PËNΘË

MÉ‑SË
ÉRRË‑ÊVRË
&

LVJË
AVORIË
CAUSÉË
DYË
ƩAGRẼNË

 

ÊΘË حث
SǏË
ÊLLË
RË‑FUSË

ƷË
VOUSË
PRÔMËTË
&
ƷVARÂNΘIË
PAJRË
ALË
QARUNAË
QANŨNË
ZÊNUNAË
JLÊĦUNË

QU’ÊLLË
&
TÔUTË

MÉMBRË

SAË
FRAQË (فرقة فريق ÊSQUADRÔNË)PAYERÔNΘË
DƷRAXI‑EUSË‑MÊNΘË

AINSIË
QWË
CEUX
QWJË
LAË
CÔTOIE

ÊΘË حث
L’ENTOURE
&
LAË له
PROTÈGE

ÊΘË حث
QWJË قوى
DISENT
QWË
ÊLLË
PEUTË
FÊRË (SAPØFÊRË)
&
FÉRË (SAPØFÉRË : infériôr, abrutie retarde attarde extrade expelle decapite deneuronalise)

CETTE
ESCROCRICE
DÉFÉRÉNTË (FRANCE)
DJΘË (DIT)
«  ƷË ژ PØFË »

ƷË
DJSË
DANSË
TAË
LANGWË
SOTË
«  TYPØ »
«  QILPØË »

ÊLLË

ÇA سا

AË – ا
BÉĀŪ‑KŌȲPË

SANG
SYRË
LÉ‑SË – له‑س
MAINS,

←⊖⊖⊖ ÉVOLUER
←⊖⊕⊖ VOLER ۋعليه  (STEAL)
←⊖⊖⊖ DÉ‑VOILER
←⊖⊖⊖ VIOLË‑MÉNTË ۋاِعل مهنت
←⊖⊖⊖ RÉ‑VOLUË
→⊕⊖⊖ DÊ‑VALUË
←⊖⊖⊖ DÉ‑VALUË
↔⊜⊜⊜ !!!

→⊕⊕⊕ ÊWOLVRÊFË
→⊕⊕⊕ WOLER (FLY)
→⊕⊕⊕ OLVJÉË علۋيه
→⊕⊕⊕ RË‑WOLVUË
→⊕⊕⊕ OLÔVOË {ällôvoing}
→⊕⊕⊕ OLIVË‑MÊNΘË
→⊕⊕⊕ RË‑LVAÃË

 

 

Advertisements

7 thoughts on “#TELEMATIN #ThierryBeccaro #MARIEDRUCKER #FRANCE2TV #FRANCE #PARIS #SHKUPI #TIRANA #ISTANBUL #ATHENS #CONSTANTINOPLE #INDIA

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.