2016‑07‑28 – 00H37 (UTC+1) : UNI‑DAΘA‑BASE.DIC.ODB (TNADSË‑ARZË UNI‑VERSË‑ALË / STANDARD UNIVERSAL)

BË‑ƩMË بسم
ALLEHË الله
ALRĦÊMNË الرحمن
ALRĦÊJMË الرحيم
ALVARUMNANEHË الۋارومنانه
ALQRUĦÊMGFË القروحمگف
ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ
ALRĦÊMGSË الرحمگس
الرحمجس
ܪܚܡ ܪܡܓ ܪܡܣ
ALRUMNANË
{jl‑lumë‑anë}
الرومنان
{يل‑لم‑ان}
B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIAN’S
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTH’S TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHKYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION’S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË’SË
AJË / I
VÂNΘË / WANT
→⊕⊕⊕ TÔË طغ / TO
DÊWÊLÔFË / DEVELOP
→⊕⊕⊕ WǏÐË واِذْ / WITH
→⊕⊖⊕ ĦÊLPʰË ह़ॅल्फ् / HELP
OFË فوف / OF
OTʰËRË’SË, / OTHERS,
ا / A
FILE / FILE
WHO / WHO
CONTAIN / CONTAIN
→⊕⊕⊕ ÄLLË
ΟΛƏ‑ΣƏ
עלל
علل
/ ALL
.DJK / .DIC
PROM / FROM
FIREFOX, / FIREFOX,
CHROMË, / CHROME,
LIBRË‑OFFICË, / LIBREOFFICE,
→⊕⊕⊕ BËÐË بْذْ / BUT
JNË / IN
DATA‑BASË, / DATABASE,
→⊕⊕⊕ WǏÐË واِذْ / WITH
→⊕⊕⊕ ÄLLË – ΟΛƏ‑ΣƏ علل
עלל
/ ALL
/ KNOWN
/ LANGUAGE
JNË / IN
/ COLUMN’S,
/ SAME
/ MEANING
/ TERM,
→⊕⊕⊕ OFË عف / OF
←⊖⊖⊖ SÂMË / SAME
FAMILY / FAMILY
→⊕⊕⊕ OFË عف / OF
LÂNGWAGË, / LANGUAGE,
→⊕⊕⊕ WǏÐË واِذْ / WITH
←⊖⊖⊖ SÂMË / SAME
→⊕⊕⊕ KLAΘSË, / CLASS (NOUN, VERB),
JNË / IN
←⊖⊖⊖ SÂMË / SAME
LAJNË. / LINE.
→⊕⊕⊕ TÔË طغ / TO
→⊕⊕⊕ DÔË
ΔΩƏ
دغ
דעָ׳
दॉ
/ DO
←⊖⊖⊖ ǏΘË (QOR‑RÊGΘI‑ÔNË) اِثْ / IT (CORRECTION)
→⊕⊕⊕ ÔNÉË غنه / ONE
→⊕⊕⊕ TAJMË / TIME
→⊕⊕⊕ ÃNDË أند / AND
→⊕⊕⊕ PRÔË ڡرغ
פרעָ׳
/ PRO
→⊕⊕⊕ ÄLLË
ΟΛƏ‑ΣƏ
علل
עלל
/ ALL
↔⊜⊜⊜ /
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.