2016‑07‑29 – 15H30 (UTC+1) : UNI‑SQL‑ARCHI‑VË : ADË‑DË MÊJNË PÊRS‑ÔN‑ALË WEB‑PAGË & PLÔG DAΘAS (ADD MAIN PERSONAL WEBPAGE & BLOG DATA’S)

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIANS
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTHS
&
TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHKYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË
ÐË / THE
MAINË / MAIN
PERSON‑AL / PERSONAL
WEB‑PAGË / WEBPAGE
FILE, / FILE,
WILL / WILL
BE / BE
STOCK‑ED / STOCKED
→⊕⊕⊕ TʰÊRË, / THERE,
←⊖⊕⊖ SINϽË ساِنص / SINCE
IMAGE / IMAGE
ADDED / ADDED
IN / IN
PINTEREST / PINTEREST
SNAPCHAT / SNAPCHAT
FACEBOOK, / FACEBOOK,
WOULD / WOULD
ALSO / ALSO
BE / BE
STOGK‑EDË / STOCKED
→⊕⊕⊕ TʰÊRË, / THERE,
→⊕⊕⊕ ÐË / THE
LINGË‑SË / LINKS
WOULD / WOULD
BE / BE
BÊDDËRË, / BEDDER,
WHY / WHY
UNI‑S.Q.L.‑ARCHI‑VË / UNISQLARCHIVE En. uni‑sql‑archive.
RF. uni‑s.q.l.‑archive.
→⊕⊕⊕ NÉÉDË نههد / NEED
→⊕⊕⊕ TÔË طغ / TO
KEEP / KEEP
WEBPAGE / WEBPAGE
? / ?
←⊖⊕⊖ SINϽË ساِنص / SINCE
THE / THE
SERVER’S / SERVER’S
WILL / WILL
BE / BE
FINANC‑ED / FINANCED
BY / BY
PUBLICITY / PUBLICITY
SERVICES / SERVICES
& / &
U.N. / UN United‑Nation’s
GOVERNMENT / GOVERNMENT
BANK, / BANK,
→⊕⊕⊕ ÐË / THE
QRÊA‑TARË‑SË / CREATORS
→⊕⊕⊕ OFË عف / OF
WEB‑PAGË / WEBPAGE
WJLLË / WILL
NÊVËRË / NEVER
LOSË لعس
لعن
/ LOSE
JSË / THEIR
KUNË‑TÊNΘË‑SË / CONTENTS,
LEJQË
[lejq]
لهيك / LIKE
→⊕⊕⊕ VĦAΘË ۋحاث / WHAT
ĦAPPËNË‑EDË / HAPPENED
JNË / IN
→⊕⊕⊕ ÐË / THE
PASTË, / PAST,
→⊕⊕⊕ WǏÐË واِذْ / WITH
STARTË‑YPË’SË, / STARTUP’S,
WHO / WHO
BANKRUPT, / BANKRUPT,
CLOSING / CLOSING
PAGË’SË, / PAGES,
KÔNË‑TÊNΘË’SË, / CONTENT’S,
→⊕⊕⊕ ÃNDË أند / AND
VARG, / WORK,
→⊕⊕⊕ OFË عف / OF
LÔΘË’SË / LOTS
USËRË’SË, / USERS,
SOË / SO
ÊVËNË / EVEN
←⊖⊖⊖ IFË / IF
VARIOUS / VARIOUS
PLÔGË / BLOG
ÔR / OR
PERSONAL / PERSONAL
WEBPAGE / WEBPAGE
PROVIDER’S / PROVIDER’S
EXIST, / EXIST,
→⊕⊕⊕ ÐË / THE
DATA / DATA
WJLLË / WILL
BE / BE
KEPΘË / KEPT
JNË / IN
UNI‑S.Q.L.‑ARXI‑VË, / UNISQLARCHIVE,
→⊕⊕⊕ ÃNDË أند / AND
ÊVËNË / EVEN
JFË / IF
TʰÊSË / THESE
PRO‑WAJDË‑RË’SË / PROVIDERS
DISAPPEAR, / DISAPPEAR,
ÐË / THE
PAGË / PAGE
WJLLË / WILL
BEË / BE
STILLË / STILL
A‑WALIA‑BJË‑LË / AVAILABLE
& / &
VJSJË‑ÔNNA‑BJË‑LË / VISIONABLE
JNË / IN
MÊJNË / MAIN
→⊕⊖⊖ UNI‑SQL‑ARKʰI‑VË.ORG / UNISQLARCHIVE.ORG
→⊕⊕⊕ UNI‑LQS‑ARGʰI‑VË.ORG, / UNI‑L.Q.S.ARCHIVE.ORG
ΛϒϘΗ ΑΡΓΟΣ,
En. unilqsarchive (U.S.).
En uni‑lsq‑archive (U.K.)
→⊕⊕⊕ TʰYSË / THIS
DATA‑BASË / SITË / DATABASE / SITE
WOULDË / WOULD
BEË / BE
→⊕⊕⊕ ÐË / THE
MANIË / MAIN
CORË, / CORE,
LINGË‑EDË / LINK
→⊕⊕⊕ TÔË طغ / TO
→⊕⊕⊕ ÄLLË
ΟΛƏ‑ΣƏ
עלל
علل
/ ALL
OTʰËRË‑SË, عتر / OTHERS,
VÊRY ۋحري / VERY
TWÊAKA‑BË‑LË / TWEAKABLE
→⊕⊕⊕ PRÔË פרעָ׳
ڡرغ
/ PRO
USERS / USERS
FRAME / FRAME
SIZE, / SIZE,
FONTS / FONTS
TYPES / TYPES
SIZE / SIZE
COLORS, / COLORS,
PLÔGË‑SË, / BLOG,
WEBË‑PAGË‑SË, / WEBPAGES,
PHOΘO‑SË, / PHOTOS,
VIDEO‑SË, / VIDEOS,
DIPLO‑MË‑SË, / DIPLOMAS,
MEDICAL / MEDICAL
OB‑ƩËRWA‑TIÔNË‑SË / OBSERVATIONS,
VISIBLE / VISIBLE
→⊕⊕⊕ PRÔË פרעָ׳
ڡرغ
/ FOR
PUBLIC / PUBLIC
→⊕⊕⊕ ORË
ОРЪ
عر / OR
→⊕⊕⊖ NÔTË (SˤÊT‑TA‑BË‑LË) نغط / NOT (SETTABLE)
→⊕⊕⊕ ÄLLË
ΟΛƏ‑ΣƏ
עלל
علل
/ ALL
BACKGROUND, / BACKGROUND,
WORKS, / WORKS,
ARΘË‑SË, / ARTS,
IDEA‑SË, / IDEAS,
←⊖⊖⊕ FÉÉDË‑BACKË, فههد‑باقك / FEEDBACKS,
SUPÊ‑PORΘË‑SË, / SUPPORTS,
Ê‑MAILË‑SË, / EMAILS,
→⊕⊕⊕ ÄLLË
ΟΛƏ‑ΣƏ
עלל
علل
/ ALL
ARCHIVED / ARCHIVED
→⊕⊕⊕ TʰÊRË / THERE
CHRONOLOGICALLY, / CHRONOLOGICALLY,
/
PREDEFINED / PREDEFINED
CATEGORIES / CATEGORIES
→⊕⊕⊕ PRÔË פרעָ׳
ڡرغ
/ FOR
BOARDS / BOARDS
PHOΘOS / PHOTOS
& / &
MOVIES, / MOVIES,
→⊕⊕⊕ WǏÐË واِذْ / WITH
EDITABLE NAME
(NAΘI‑ÔN‑ALË & ETHNIC),
/ EDITABLE NAME
(NATIONAL & ETHNIC),
→⊕⊕⊕ BËÐË بْذْ / BUT
LINGË‑EDË / LINKED
→⊕⊕⊕ TÔË طغ / TO
MANIË / MANY
→⊕⊕⊕ ÔNÉË
(SUBCATEGORY JNË SÔMË CASE)
عنه / ONE
(SUBCATEGORY IN SOME CASE)
/

 

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.