2018‑05‑02 – 09H00 (UTC+1) : →⊕⊖⊕ ĦÊKTATRSË حكتاطرس →⊕⊕⊕ ĦÊKTATSË حكتاطس

⇐L НИЖА – نحژى – NÊƷA‑TJFË NÊƷA‑TJVË {spoitive} سڡعي – SPOJË‑TJVË {Gr. εναντι} هنانطاِ – ENANTIË {De. link} لاِنك – LINKË {En. left} لحفط – LÊFTË يسار – ISARË {Sq. shmajt} ƩMAJTË B I N ‑ A R Y B I N ‑ A R Y R⇒ ƷÊNA‑TJVË ƷÊNA‑TJFË – ژحنى – ЖИНА POSJË‑TJVË – […]