2018‑09‑03 – 07H05 (UTC+1) : Zhwjllimi i nguhësë Shkype… Lettrathë & Gêrmathë të reha (new) nevoj‑shme në A‑be‑tärë & Alpha‑Bêtha Kosovë‑së, Maqedôni‑jësë, Shkypni‑jësë – שכיפני – شكيڡنية / Shkypri‑jësë – שכיפריה – شكيڡرية…

Tag’s :

#Vrang #ܘܪܢܓ
#Vrans
#Qrang #ܩܪܐܢܓ
#Qrans
#Shagi
#Shangth #ܫܢܓ
#Prjn‑kêps
#Prang #ܦܪܢܓ
#Prans
#French
#France #ܦܪܢܣ
#Farsi #فرس
#Paris
#Persia #ܦܪܣ
#Prjs‑tjna
#Prish‑tina #פרש #ܦܪܫܐ
#Prishtina #Prishtinë
#Tehran
#Iran
#Tirana #Tiranë #طيران #Tirôna #طيرغنى #Tirônë #טירון
#Turan #ܬܘܪܟܝܐ #Tyrkan #تركية #Tyrqan #טורקיה #Orkhon #وركاء #Uruk #𒌷𒀕 #ܐܘܪܟ #Unug #𒌷𒀔 #ܐܪܟ #Arx #أرخ #Erech #أرخ #Arg #ارج #Ôrug #عرج #Oregʰ #ܥܪܓ #ὈΡΧΟΗ #ארך #ὈΡΕΧ #ὨΡΥΓΕΙ #ܥܝܪܐܩ #Oraq #عراق #Iraq #עיראק #Irak
#ΤΥΡΑΝΝΟΣ #Taruna #तरुण #תא‑ארון #box #qybe #קביה #ϘΥΒΑ #qybern #govern #cell #chest #ark #תאוס
#ΤϜΡΑΝΝΟΜ #طۋرع
#ΟϜΡΑΝΟΣ
#ΗΛΕϜϘΟΣ #حلهۋق
#ϘΡΗΝΗ #ϘΡΑΝΑ #ϘΡΑΝΝΑ #Qrônië
#ΛΥϘΗ #ألق #Luqs #Lux #Jl‑lumë
#ϘΑΝΩΝ #Qanunë #قانون #Rêg‑ula
#ϘΟΙΡΑΝΟΣ #Coeran #Coêvr #قعحۋر #Qear #Cor #Qarzja
#ϘΟΡΩΝΑ #Qyrônë #Qrôunë #Crown
#QARUNA #क़रुणा #Qrban #قربان
#ϘΑΡΑΝΟΣ #CARAN
#القرأن
#ϘΡΑΙΝΩ #Craen
#ϘΡΗΓΥΟΣ #قرحگو #Qrêgu #Cregu #ΡΗΓΥΣ #ΡΗΓΣ #ΡΗΞ #Regs #Rex
#Geg #ΓΕΓΕΙΟΣ
#Gegnisht
#Gegonist #ΓΕΓΩΝΙΣΤΗΣ
#Gegërisht
#Albania
#Alnabia
#Alvania
#Arbi #ארב
#Arban #ארבן
#Arvan #ܐܪܒܢ
#Avran #ܐܘܪ
#Arnaud #ارناود
#Arbanasi #اربن
#Arvanites
#Arber
#Arbër
#Burrë #بور
#Arbëresh
#Arben
#Bunë #בונה
#Bunnë
#Orbitian #ערבית
#Shkyptar
#ΩΚΥΠΤΕΡΟΜ
#ϷΚΟΠΟΜ
#ΚΟΠΘΙϘΟΜ
#ⲔⲨⲠⲦⲀⲒⲞⲘ #𐁁𐀓𐀠𐀴𐀍
#Shkypi #شكينة
#Shkypni #שכינה
#Shkypnija
#Shkypri #كڡر
#ΚΥΠΡΙΣ #כפר
#Shkyprija
#Shqypni
#Shqyp
#Tosk
#Tosknisht
#Toskërisht
#Toscan
#Tushkan
#Tuscanus
#Etruscus
#Shqipni
#Shqipnija
#Shqipëni
#Shqipënija
#Shqipëri
#Shqipërija
#Shqipëtar
#Accipiter
#Shqip
#Scipio
#Scupi
#Пушка
#Shkupi
#Gypsy
#ΑͿΓΥΠΘΙΑΝΟΜ
#Gitan
#Ashkali #أشكل
#Rom
#Roma
#Rama #राम
#India
#Indra #इन्द्र
#Rodin #رعدين
#Adrian
#Darius
#Darðania
#Dardania
#Kosovo #Kosova #Kosovë #←⊖سۋء
#Kusawo #سوى #Kusawa #→⊕سواء #Kusawë
#Mandarin
#Orfe #ΟΡΦΕϒΣ
#Arifi #אריפי
#Ε὘ΡΩΠΑ #אירופה
#Evropa #Evrope #Evropë #Gegë
#Europa #Europe #Europë #Toskë
#ΗϜΡΩΦΑ #Ʃkyp
#Evrôpa #هۋرغڡة
#Evrôpë #هۋرغڡة
#Êvrôfa #حۋرغفة #Êvrôfë #حۋرغف
#America #Tosk
#Amenica #Geg
#USA
#World
#Tokë #طعق #Toka
#Botë #بعث #Bota
#Koajlësë‑θjë‑alë #Celestial #Clavis #Tʃêlsë
#Shumen #Geg #Sumer #Tosk
#Shemithic #Semitic
#Shemanthic #Semantic
#Arabia
#Dune
#Dunjã #دنيا
#Oalm #عالم
#Universe
#Nirvana
#Ovranos #عۋرة #عۋررانعس #ओवर्ण
#Ovô #عۋ
#Evren #حۋرحن
#Avranus #اۋرانوس
#Vrãnus #ۋرأن
#Kvaruna #वरुण #ארון
#Kvr #كۋر
#Kvn #كۋن
#Kun #كون
#Teus
#Dêus
#Dêwa #देव
#ΔΊ #दी #द्यु #द्यो
#Dius
#Divus
#Divinus #दिव्य
#Vandaus #ۋند #वान #वद
#Vedë #वेद
#ΖΉΝ
#ΘΆΝ
#ΤΆΝ
#ΖΆΝ
#ΔΆΝ
#ΖΆΣ
#ΖΕΎΣ
#ΔΕΎΣ
#ΔΈΟΣ
#ΘΕΌΣ
#ΔΙΎΣ
#ΔΊΑΣ
#ΔΙΌΣ
#ΘΙΌΣ
#ΣΙΌΣ
#ΑΧΑΙΑΣ #ΑΧΑΙΑ #אכאיה #Akhaia #Achaia
#ϜΑΓΓΗΛ #ΑΓΓΕΛΟΣ #Vang‑êl #ۋنجائيل
#Alehim #ΑΛΕϨΙΜ #Алеһім
#Alvehim #ΑΛϜΕϨΙΜ #Алвеһім
#Alleh #ΑΛΛΕϨ #Аллеһ
#Jewe #Jhwh #Jehweh
#ͿΕͶΕ #ͿϨͶϨ #ͿΕϨͶΕϨ
#Бодгі #बोधिसत्त्व
#Бог
#Ʒodg #ژعدگ
#Odg #עֹדגְ #عدج
#Guth #𐌲𐌿𐌸
#Zot #Zoti #Ɛot #צעט #Ɛoti #ضعت #‎حضرات #ϠΟΤ #ͲΟΤ
#ΘΩΘ #תחות #ΘΟϒΘ #تحوت
#Ħyjnië #حۈين
#i
#Shkrjmithë #شكريم

Shalemë ششالهم oli‑këmë علي‑كم.

Mirë‑djtha {ΔΊ दी द्यु}.

Bunë shaluthë, päla ڡالى & mirë se vini & lixôni (li në Vrêngi‑shthë / Frëngjisht)…

→⊕Zwjllimi i nguhësë Shkype شكۈڡه, për kundërë‑shthi‑më ê ←⊖Zhvillimit gjuhës Shqipe :

Ãshkypularfië Ãshkypalië שכל כפל כפר שפר שלף פלא אר אלף شكر أشكل كَڡّر شڡر شلف شرف شفي ألف.

Pse “Zhwjlli‑më & Zhwjllôjë” e jo “Zhvillim & Zhvilloj” ???

Lixôni bunë mas‑päri kêtë arthi‑kulë në Angli‑shthë,
në pozitë “←⊖VILLË”, “←⊖A‑VILÔ”, “←⊖E‑VOLVÔ” opozitë →⊕ÊLEVÔJË حلۋ & →⊕KALVÔJË
{Sq. →⊕elevoj, →⊕kalvoj : clevering, ←⊖anti‑vlaking (M.G.) / ←⊖anti‑blaking (A.Q.) prêj ←⊖ΒΛΆΚΑΣ : stupid, fool, lazy, slack, moron, indolent}…

→⊕WL / →⊕LV : wêllë, wħolë, waluë, jlvë, êlêvathë.
←⊖LW / ←⊖VL : lowë, vilë, vlatë…

Lettrathë & Gêrmathë të reha (new) nevoj‑shme në A‑be‑tärë & në Alpha‑Bêtha tônë :

 • Përë Kosovë‑së {Prjs‑tjna, −400P.K., פרס פרשׂ ܦܪܣ ڡريس‑تينة, e jo prisht‑ina ! شيطين [ʃitin] : warp‑ed / ruin‑ed / de‑vil‑ed, de‑stroy‑ed we are},
 • Përë Maqedôni‑jësë {→⊕Shkypi, −200 P.K., →⊕ħypë (ΑἸΠΎΣ) në →⊕shky (tɕjlë) & →⊕phuë ڡهو : vjqë‑tô (ᛈ/ᚠ → P/F) e →⊕bhumë بهوم}
 • Përë Shkypni‑jësë {Tirana, 1614 M.K., ΤΎΡΑΝΝΟΣ तरुण त्राण}…

Nguha Gegë Shkype, ka ndryshu mê ko, e jo ka për‑parimë‑ja & për‑bunimë‑ja {La. BUNË, BENE BÔNUS, BÔNI‑FICA‑TIÔN, BOUN‑TY}…

Kto 36 shkrônja janë të jn‑ter‑ês‑anthët amã أما të gabu‑shme, sê nuk i dallôjnë :

 • A [a] [0001] mê  [ɑ] [0001] mê Ä [ɒ] [????], ja à [ɑ̃] [????],
 • E [e] [0005] mê Ê [ɛ] [0008] ja Ẽ [ɛ̃] [????],
 • I [i] [0010] mê Ĩ [ĩ] [????],
 • O [o] [0070] mê Ö [ø] [????] mê Ô [ɔ] [1000], ja Õ [ɔ̃] [????],
 • K [k] [0020] mê Q [q] [0100] jo Q [ɕ] [????] & TQH [tɕ] [????],
 • Y [y] [0500] mê Ỹ [ỹ] [????],
 • U [u] [0500] mê Ũ [ũ] [????]…

Lixoje edhê kêtë :

Po ju kalzôj drêjthë e vërthêthë, ũn ê kamë de‑qodu قعد, de‑ṣifru صِفْر‎ de‑kryptu & de‑shifru شفرة qodinë قاعدة (bazënë ; rrãja, originënë, têmêlinënë, fundimënë) & Al‑Qurãni‑të, Têvrathi‑të & Qrêgi‑të & Latini‑të.

Aj qodë bin‑are ãshthë shumë jn‑ter‑ês‑anthë…
E du mê javë msu {si nãnënë, sê u kãnë arṣimëtäre & msuse}…

E kamë për‑shkru Angli‑shthë në faqënë tẽmê Taô‑Qodêksë, sê në Angli‑shthë kêtë botha e për‑parumë munëtë mê kapthu {KÄPË (Sq.) / CAPTO (La.)} e mê kupthu {COMPUTO}, ja më për‑kthy mê i lumi “Google Translate”…

Në teôrijënë tẽmê origina e nguhë‑vê ãshthë Shemithika {çêlsi qjls‑ôrë (CAELUM COELUS CLAVIS), ħyjn‑ôrë حۈين, parajs‑ôrë פרס ܦܺܐܪܐ ڡرذيس) sê shkrjmi u ka zbulu në Iraqë عراق‎ (Erech, Uruk, Unug), në Shumênë (G.) / Sumerë (T.).

A ta e kanë imagjinu qodinë & germave & pjälve :

 • ←⊖FOLË ܦ݂‬ܥܳܠ فعل ⇒ ܦ݁ܥܳܠ ڡعل {←⊖FL : fol‑ly, false, falli‑ta, fel}
 • →⊕POLË {→⊕PL : plus, opulence},
 • ←⊖FJALË ⇒ →⊕PJÄLË…

Alpha‑bêthi Toskë Shqipë, 36 shkrôjna شكرغينة :

 1. A [a] :
 2. B [b] :
 3. C [ts] :
 4. Ç [tʃ] :
 5. D [d] :
 6. DH [ð] :
 7. E [e] : (0005)
 8. Ë [ə] : (0000)
 9. F [f] :
 10. G [g] :
 11. GJ [ɟ] :
 12. H [h] :
 13. I [i] :
 14. J [j] :
 15. K [k] :
 16. L [l] :
 17. LL [ɫ] :
 18. M [m] :
 19. N [n] :
 20. NJ [ɲ] :
 21. O [o] :
 22. P [p] :
 23. Q [tɕ, ɕ] :
 24. R [ɾ] :
 25. RR [r] :
 26. S [s] :
 27. SH [ʃ] :
 28. T [t] :
 29. TH [θ] :
 30. U [u] :
 31. V [v] :
 32. X [x] :
 33. XH [dʒ] :
 34. Y [y] :
 35. Z [z] :
 36. ZH [ʒ] :

Alfa‑bêthi i jêmë Gegë Shkypë, mê gêrmathë të nevoj‑shme shka duhënë mu shthu :

 1. Â [ɑ] : sikurë në pjälënë “parâpä”.
 2. Ä [ɒ] : shärrë.
 3. Ã [ɑ̃] : nazale e Gegitë, ħãnë, nãnë, u kãnë.
 4. GH [ɣ] : nukë ka pjälë Shkypë mê kêtë gêrmë, vêqë në →⊕Qrêgui‑shthë (←⊖Greqishthë} & /-Arabi‑shthë.
 5. DZ [dz] : al‑terna‑tive përë X [dz].
 6. DZH [dʒ] : al‑terna‑tive përë XH [dʒ].
 7. Ê [ɛ] : (0008)
 8. [ɛ̃] :
 9. Ĩ [ĩ] : nazale e Gegitë = rrẽnë, ẽmënë, fẽmënë {femina (La.)}…
 10. HH [ħ] : H (0005) & Ħ / (0008) nukë janë njãhithë mê qodinë e Qrani‑të & Al‑Qurãni‑të,…
 11. JH [ɟ] vênë GJ [ɟ], sê GJ duhëtë mu kupthu [gj] sikurë në Shagja {(Ϸ)ἍΓΙ‧⁠Α} Shofja {ϷΟΦ‧⁠ͿΑ} שעף شعف, ështhë Shkjêngë שכי شكي {science}…
 12. KH [x] : përë pjälthë Grêqë edhê Arabe shka e për‑dôrinë.
 13. X [x] : al‑terna‑tive përë X [dz].
 14. XH [χ] : al‑terna‑tive përë XH [dʒ].
 15. Ô [ɔ] :
 16. Õ [ɑ̃] : nazale e Gegi‑të = kõnga, fõ.
 17. Ö [ø] : böthë : butt, kö : this one…
 18. PH [ɸ] : përë rë‑trãns‑shkri‑pthi‑më, pjalë Qrêgë, se me qodi‑në e Al‑Qurãni‑të, P/F janë para‑llêlë & mujnë mê ndru njãni çetrinë…
 19. Q [q] : kjo gêrmënë 𐤒 ק ܩ ق ãshthë shumë e wler‑shme e ka hupë هف / humbë همب në Alpha‑bêtha Qrêgë (Ϙ) i ri (Grekë), ë në Turki‑shthë mê shkrimë Latini‑shthë, duhëtë mê shthu përë mi shkru tamamë pjälthë Arabi‑shthë, Arami‑shthë ܐܪܡܝܐ آرامي (nguha e vërthêthë hhazrêthi حضرة‎ Isoës يسوع) & Êvrêj‑vê, mê qodi‑në e Al‑Qurãni‑të, ajo gêrmë ãshthë e nevojë‑shme.
 20. QH [ɕ] : vênë të Q i soditë, se Q duhëtë mu kãnë [q].
 21. TQH [tɕ] : vênë të Q i soditë, se Q duhëtë mu kãnë [q].
 22. TS [ts] : C s’duhëtë mê për‑dôrë, ãshthë gêrme e keqë, lixôjë faqënë Taô‑Kodêksë, mê ditë psê…
 23. TSH [tʃ] : Ç s’duhëtë mê për‑dôrë.
 24. RH [ʀ] :
 25. Ũ [ũ] : hũna حؤن (Geg.) / hunda حؤند (Tosk.)
 26. W [w] : lettërë shumë e wlêr‑shme, e na duhëtë pa qärê…
 27. [ɔ̃] :

63 GÊRMA…

Katërë mujnë mu shthu përë mê për‑kthy tamamë تمم Arabi‑shthë amã nuk janë kryes‑ôr.

 1. [dˤ] : (0800) ض
 2. [sˤ] : (0090) ص, gêrma ka egizstu në alphabêthin i vjetër qrêg : Ϻ, e si numër Ϟ.
 3. [tˤ] : [0009] ط
 4. [zˤ] : [0900] ظ, gêrma ka egzistu në alphabêthin i vjetër qrêg : Ͳ, e si numër Ϡ.

Dalimë të vogëlë kanë, zurë زور mi päë {veqë mê zoomë}.

 • Ͳ [zˤ] : Ϡ
 • Τ [t]
 • Ϻ [sˤ] : Ϟ
 • Μ [m]

Pjälathë mê GJ shka jan kãn G në Gegnishtë edhê në rrãj Latini‑shthë ja Qrêgë, nukë duhëtë mi ndru mê JH, e mi majthë G, shyshë kanë thãnë pleqtë…

Pranôni kêtë Alfa‑Bêtha, ju lutëm (amaneth أمناث), si dôni mê zhwjllu, mê përë‑varu वर, mê përë‑paru פאר ܦܐܪ प्राण, mê përë‑manu परम मन (për‑tvaparfu طۋاڡارفع), pô ju lutëna mê më lãnë rë‑prog‑rammu ڡرع رمم pjälthë e “SQ.DIC” e Shqipëri‑jësë, mê nguhë‑në têmê Shkyvaparunijësë ۋڡر كڡر كۋر वरुण करुण वप्र (तरुण) (Shkypni‑jës Shkypi‑të, qryê‑qytêtë e kapi‑tala qryês‑ôr i vjetër & vërthêthë të Shkypë‑tärthë تعرف तार : shpërtu), besoj‑mni, jam i di‑shëmë, jam fis‑nikë & bes‑nikë, kras‑nikë, i djrêjth e i nerumë & ju neroj & ju aqdakargoj أقدكارگ / dargoj שדרג ܕܪܓ درج drjthë luqë djafthë ẓẽmën ܕܡܢܝܐ ضمن (En. DRAG‑ÔN ; M.G. ΔΡΑΓΜΉ ΔΡΆΓ‑ΩΝ ΛΎϘΗ ألق‎ لهق‎‎),
jo si drêki دركة / dreqi דרק ذرق zi i zymtë në zemërë ܙܡܪ ضمر (La. DRACO DRACULA : vampir, vurkollak, lugat ; G.M. ΔΡΩΚΤΆΖΕΙΣ, ΔΡΆΚ‑ΩΝ : gjarpni, serpent, dja‑bli, satan सन सात अन्त ܐܣܬܢܝ, shajtan शातन ; shiti שט شط : fool, stupid, deviated, muti موت ; dekja, syni kêq : ΔΡΆΚΟΣ)…

Allehë Zôti e Shkypë‑tärthë më nihmôfthë…

Gazmen Arifi, djali Zênunithë (ΖΗΝΩΝ ΖΕΝΙΘ‑ΑΛ ΖΕΥΣ) Arifi (ΑΡΙ- -ΦΙ), djali Adêmithë אדם آدم & Nvriësë נוריה نۋرية & Rêmzijësë רחמזיה رحمزية Mamuthi, bija e Lathifithë لطيف & Gjylezarësë…

Tung…

Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.