2018‑09‑22 – 20H41 (UTC+1) : Tao‑Codex Cube – Taô‑Qodêgsë Qubë – ΤΑΩ‑ϘΟΔΗΓΣ ϘΥΒΑ – طاغ‑قعدحگس قۈبة.

Tag’s :

#Vrang #ܘܪܢܓ #Vrangë
#Vrans #Vrãnsë
#Qrang #Qrãngë #ܩܪܐܢܓ
#Qrans #Qrãnsë
#Shrang #Shrãngë #شرأنج
#Shrans #Shrãnsë #شرأنس
#Shagi #Shagië
#Shangth #Shangthë #ܫܢܓ
#Prjn‑kêps
#Prang #ܦܪܢܓ #Prãngë
#Prans
#French
#France #ܦܪܢܣ
#Farsi #فرس
#Paris
#Persia #ܦܪܣ
#Prjs‑tjna
#Prish‑tina #פרש #ܦܪܫܐ
#Prishtina #Prishtinë
#Tehran
#Iran
#Tirana #Tiranë #طيران #Tirôna #طيرغنى #Tirônë #טירון
#Turan #ܬܘܪܟܝܐ #Tyrkan #تركية #Tyrqan #טורקיה #Orkhon #وركاء #Uruk #𒌷𒀕 #ܐܘܪܟ #Unug #𒌷𒀔 #ܐܪܟ #Arx #أرخ #Erech #أرخ #Arg #ارج #Ôrug #عرج #Oregʰ #ܥܪܓ #ὈΡΧΟΗ #ארך #ὈΡΕΧ #ὨΡΥΓΕΙ #ܥܝܪܐܩ #Oraq #عراق #Iraq #עיראק #Irak
#ΤΥΡΑΝΝΟΣ #Taruna #तरुण #תא‑ארון #box #qybe #קביה #ϘΥΒΑ #qybern #govern #cell #chest #ark #תאוס
#ΤϜΡΑΝΝΟΜ #طۋرع
#ΟϜΡΑΝΟΣ
#ΗΛΕϜϘΟΣ #حلهۋق
#ϘΡΗΝΗ #ϘΡΑΝΑ #ϘΡΑΝΝΑ #Qrônië
#ΛΥϘΗ #ألق #Luqs #Lux #Jl‑lumë
#ϘΑΝΩΝ #Qanunë #قانون #Rêg‑ula
#ϘΟΙΡΑΝΟΣ #Coeran #Coêvr #قعحۋر #Qear #Cor #Qarzja
#ϘΟΡΩΝΑ #Qyrônë #Qrôunë #Crown
#QARUNA #क़रुणा #Qrban #قربان
#ϘΑΡΑΝΟΣ #CARAN
#القرأن
#ϘΡΑΙΝΩ #Craen
#ϘΡΗΓΥΟΣ #قرحگو #Qrêgu #Cregu #ΡΗΓΥΣ #ΡΗΓΣ #ΡΗΞ #Regs #Rex
#Geg #ΓΕΓΕΙΟΣ
#Gegnisht
#Gegonist #ΓΕΓΩΝΙΣΤΗΣ
#Gegërisht
#Albania
#Alnabia
#Alvania
#Arbi #ארב
#Arban #ארבן
#Arvan #ܐܪܒܢ
#Avran #ܐܘܪ
#Arnaud #ارناود
#Arbanasi #اربن
#Arvanites
#Arber
#Arbër
#Burrë #بور
#Arbëresh
#Arben
#Bunë #בונה
#Bunnë
#Orbitian #ערבית
#Shkyptar
#ΩΚΥΠΤΕΡΟΜ
#ϷΚΟΠΟΜ
#ΚΟΠΘΙϘΟΜ
#ⲔⲨⲠⲦⲀⲒⲞⲘ #𐁁𐀓𐀠𐀴𐀍
#Shkypi #شكينة
#Shkypni #שכינה
#Shkypnija
#Shkypri #كڡر
#ΚΥΠΡΙΣ #כפר
#Shkyprija
#Shqypni
#Shqyp
#Tosk
#Tosknisht
#Toskërisht
#Toscan
#Tushkan
#Tuscanus
#Etruscus
#Shqipni
#Shqipnija
#Shqipëni
#Shqipënija
#Shqipëri
#Shqipërija
#Shqipëtar
#Accipiter
#Shqip
#Scipio
#Scupi
#Пушка
#Shkupi
#Gypsy
#ΑͿΓΥΠΘΙΑΝΟΜ
#Gitan
#Ashkali #أشكل
#Rom
#Roma
#Rama #राम
#India
#Indra #इन्द्र
#Rodin #رعدين
#Adrian
#Darius
#Darðania
#Dardania
#Kosovo #Kosova #Kosovë #←⊖سۋء
#Kusawo #سوى #Kusawa #→⊕سواء #Kusawë
#Mandarin
#Orfe #ΟΡΦΕϒΣ
#Arifi #אריפי
#Ε὘ΡΩΠΑ #אירופה
#Evropa #Evrope #Evropë #Gegë
#Europa #Europe #Europë #Toskë
#ΗϜΡΩΦΑ #Ʃkyp
#Evrôpa #هۋرغڡة
#Evrôpë #هۋرغڡة
#Êvrôfa #حۋرغفة #Êvrôfë #حۋرغف
#America #Tosk
#Amenica #Geg
#USA
#World
#Tokë #طعق #Toka
#Botë #بعث #Bota
#Koajlësë‑θjë‑alë #Celestial #Clavis #Tʃêlsë
#Shumen #Geg #Sumer #Tosk
#Shemithic #Semitic
#Shemanthic #Semantic
#Arabia
#Dune
#Dunjã #دنيا
#Oalm #عالم
#Universe
#Nirvana
#Ovranos #عۋرة #عۋررانعس #ओवर्ण
#Ovô #عۋ
#Evren #حۋرحن
#Avranus #اۋرانوس
#Vrãnus #ۋرأن
#Kvaruna #वरुण #ארון
#Kvr #كۋر
#Kvn #كۋن
#Kun #كون
#Teus
#Dêus
#Dêwa #देव
#ΔΊ #दी #द्यु #द्यो
#Dius
#Divus
#Divinus #दिव्य
#Vandaus #ۋند #वान #वद
#Vedë #वेद
#ΖΉΝ
#ΘΆΝ
#ΤΆΝ
#ΖΆΝ
#ΔΆΝ
#ΖΆΣ
#ΖΕΎΣ
#ΔΕΎΣ
#ΔΈΟΣ
#ΘΕΌΣ
#ΔΙΎΣ
#ΔΊΑΣ
#ΔΙΌΣ
#ΘΙΌΣ
#ΣΙΌΣ
#ΑΧΑΙΑΣ #ΑΧΑΙΑ #אכאיה #Akhaia #Achaia
#ϜΑΓΓΗΛ #ΑΓΓΕΛΟΣ #Vang‑êl #ۋنجائيل
#Alehim #ΑΛΕϨΙΜ #Алеһім
#Alvehim #ΑΛϜΕϨΙΜ #Алвеһім
#Alleh #ΑΛΛΕϨ #Аллеһ
#Jewe #Jhwh #Jehweh
#ͿΕͶΕ #ͿϨͶϨ #ͿΕϨͶΕϨ
#Бодгі #बोधिसत्त्व
#Бог
#Ʒodg #ژعدگ
#Odg #עֹדגְ #عدج
#Guth #𐌲𐌿𐌸
#Zot #Zoti #Ɛot #צעט #Ɛoti #ضعت #‎حضرات #ϠΟΤ #ͲΟΤ
#ΘΩΘ #תחות #ΘΟϒΘ #تحوت
#Ħyjnië #حۈين
#i
#Shkrjmithë #شكريم

BË‑ƩMË بسم
ALLEHË الله
ALRĦÊMNË الرحمن
ALRĦÊJMË الرحيم
ALVARUMNANEHË الۋارومنانه
ALQRUĦÊMGFË القروحمگف
ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ
ALRĦÊMGSË الرحمگس
الرحمجس
ALRUMNANË
{jlë‑lumë‑anë}
الرومنان
{يل‑لم‑ان}

B
I
N

A
R
Y
ARROW ÊLVRÃNË
ΗΛϜΡΑΝƏ
ИЛВРАНЪ
حلۋرأن
ܚܠܘܪܐܢܐ
חֶלורַןְ
ह़ॅल्व्राँन्
ORBITIAN’S
ΟΡΒͿΘͿϒΣ
ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ
عربيثي
ܥܪܒܝܬܝܐ
עֹרבִּיתִ׳יְ
ओर्बीथ़्यान्
/ ROOTH’S
&
TRANS‑DUCTION
ENGLISH
FRENCH
SHKYPË‑TÄRË GEGË
TE‑NAFA‑TION’S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË’SË
Taô‑Qodêgsë Qubë. طاغ‑قعدحجس
ܬܐܥ‑ܩܥܕܚܓܣܐ
תאע‑קעדחגס
/ Tao‑Codex Cube :
(AL‑KOBAH)
{tshãngthië}
{閶 ܫܢܓ}
{ϷΑΓΙΟΜ (Qr.) ⇒ ΑΓΙΟΝ (Gr.)}
{ΤΑΓ‧⁠ΟΜ}
{ΑΝΘ‧⁠ΟΜ}
كعبة / (The Kobah)
{→⊕Shangth شأنجث}
{←⊖Sanct‧⁠us سانقت सन अन्त}
{→⊕tqans‧⁠us تقانس
{→⊕tqshangths‧⁠um تقشأنجثس}
a kruba كروب kaabah كعبة
and nôt
a Khërëqa خرقة Qëkhëba قخبة Khbaã خباأ Khbitha خبث
Erupa هروڡة to Qpykhing ܩܦܚ قفخ !!!
{→⊕kruba كروب →⊕preua ܪܗܘ ܢܗܘܪ ڡرهو
{↔⊜⊜⊜ ⇔
{←⊖Qxuba قخوب ←⊖erupa هروڡة ←⊖hup هوڡ (G.) ⇔ ←⊖humb همب (T.)}
{←⊖Wenim وهن ←⊖Helm הלם ←⊖Europa ܪܝܥܐ ←⊖Evrôpa / ΕϜΡΩΠΑ هۋرغڡا ←⊖Hevô هۋ}
{←⊖Dʒhea دژهی ←⊖Hela هلا ←⊖Eai هاي ←⊖Heavia وهانۋية هاۋ ←⊖Hevlai ܗܘܠܐܝ}
{↔⊜⇔}
{→⊕Aʒehd اژهد →⊕Aleh اله →⊕Aje ايه →⊕Jvaeha يۋانهوة ۋاه →⊕Ajlveh ܐܝܠܘܗ}
{→⊕Mnaew نهو →⊕Lehm להם →⊕Aopreu ܐܥܪܝ →⊕Vapreô / ϜΑΠΡΕΩ تطۋاڡرهغ →⊕Vehô ۋه}

dj‑ʒniθy, dis‑ting‑θi‑ôn, ʒlôry, high rang, ħônor.
round shape, breast, tits, cicë.
{The first Kobah was circular & cambered.
(VJRGË‑JNAH,) ۋيرج‑ينة / (virgin,) excellent, beautiful, face, right, companion.
(VJΘA) ۋيثة
ܝܬ
ۋرث
/ (VITA) life لهيف [lejf].
(VANGË‑ÊLË,) ۋأنجائيل
ונגאל
वान
jnë‑vênthë
/ (vangel,) savior intelligent messenger.
(VJNGË‑ÔRË‑ÊΘSË,) ۋينج‑غر‑حسس / (venger‑ess,)
(DI‑VJNA, DJWA,) दिव्यनदी दिव्यनारी
दी दिव दिव्य
द्यु द्यो
دیو دیوان
/ (divine, dyw,)
ΔΊ
DIAS DIVAS DIVINAS
“to shine, be bright ; to shine forth, excel,
please, be admired ; bestow upon by shining , sky,
heaven, day, brightness, splendorous, angelic,
supernatural, agreeable, wonderful, heavenly,
magical, divine, charming, celestial, heavenly,
beautiful, kind of animal, barley, resin of Guggul
tree, celestial regions, cloves, solemn promise,
divine world or anything divine, oath.”
(VJGË‑TÄRA,) ۋيج
ۋيج ⇐ ۋيگ
तार
/ (victor‑ess,)
(AL‑QOVRÃNA) القبة قعۋرأنة / (alcovran‑ess)
(JNË‑QARNA) قارنا
קארנא
/ (incarn)
(ALQOJRÃNAH) القعيرأنة
אלקעירנה
/ (ALQOYRÃN‑ÊSS)
(TVRÃNNAH,) طۋرأننة
טורן טירן
/ (tvran‑êss / tyran‑ess,) tvrah, tvreh : rule, command,
theory תא, dogma, doctrine !
(PRJSË‑TJNA, ڡريس‑تينة / (pris‑tine,) Unspoiled ; still with its original purity ; uncorrupted or unsullied.
Primitive, pertaining to the earliest state of something.
Perfect.
Virginal, maidenly ; immaculate.
En. pristine.
Sq. Prishtina.
Aln. prish‑tina פרש ܦܪܫ.
(PARΘË‑ENË‑ÔNË,)
(ΠΑΡΘ‧⁠ΕΝ‧⁠ΩΝ,)
ڡارث‑ين‑غن ختونة أثينا
ܦܪܬ‑ܗܢܐ‑ܐܥܢܝ ܚܘܬܢܐ ܐܬܝܢܐ
פרתנון חתן אתנה
/ (parthenon,) temple of the virgin of Odg
(Alleh, Djø, Dêwa, Teus, Zeus, Dêus, Djwë, Θeos) !
(BAΘULA,) بتول بيت الله
ܒܬܘܠܐ
בתולה
/ (bathul,)
(BIKARAH,) بكارة
ܒܟܪ
בכרה
/ (bekare,) young, virgin.
(TIRÔNAH,) טִירוֹן טִירוֹנַה טירנה טיר / (tiron,
(ODRAË,)
{CONTRA‑DORA !}
عذراء ⇐ عدراء ⇔ دعر
ܥܕܪܐ
/ (odrae)
{contra‑dor}
ad‑ora‑bi‑le and nôt a‑dora‑bi‑le.
Dhë rjghthë pathë.
(TAEHRAH,) طاهر طاهرة / (taehr,)
(DÊWA,) دواء / (dêwa,)
{ⰴⱑⰲⰰ}
{дѣва}
{देव}
{दिव्य}
(QOVRA
{→⊕QORA}
{←⊖CONTRA‑OQRA עקר عقر}
قعۋرة قعرة
ܩܥܘܪܐ ܩܥܪܐ
קעורה קערה
/ (Core / Covre / Covra / Covr,)
{Ϙόρᾱ  (Doric. Aeolic.)}
{Ϙούρη (Epic. Ionic.)}
{Ϙώρᾱ (Doric)}
{Ϙορύβαντες – القعرۈبانث}
{Ϙῆρ}
{Ϙέαρ}
{COR (Latin.)}
{COEUR ←⊖ (Fr.)}
{QOÊVRË →⊕ (RF.) {tpruë hhearth}}
{QARÐIA – Ϙᾰρδῐ́η (Ionic.)}
{QARZA – Ϙάρζα (Aeolic.)}
{QORZIA – Ϙορζῐ́ᾱ (Arcadocypriot.)}
{QRAÐIA – Ϙρᾰδῐ́ᾱ (Poetic.)}
{QRAÐIÊ – Ϙρᾰδῐ́η (Homeric.)}
Pourquoi Q et pas K ?
Je me base sur la Al‑Tvrah (קרדיו‑לוג),
parce que les Jehud’s هود sont des génies,
même si les gens sont jaloux !
Puisque ils ont l’écriture ancestrale,
de ceux qui ont vécu en parallèle
avec les archaiques Shallêne Qrêgue’s !
(MË‑RJMË)
{Drugë‑Qôrubë}
ܡ‑ܪܝܡ م‑ريم ريان
מ‑רים
/ (→⊕Ma‑ryam र्यामा = रामा याम रयि)
(←⊖nôt ←⊖Marie मारि मारी)
{Ϙορύβαντες – لقعرۈبانث}
{Al‑Qërëbë Allehë –  القرب الله}
re‑ʒenera‑trice,
mênd,
re‑con‑diti‑on,
re‑pair ;
re‑store (to jood con‑diti‑on)
de‑sira‑bi‑le,
wish,
ashpjrë / a‑spire,
nobilë,
tpruë,
the life.
QUBË ! קובה קוביה קביה / Cube !
{Ϙύβη}
{ϘΕΡΝϒΣ – القهر}
{Ϙυβερνάω}
dhë headë ʒovernë, ʃovernë & tɕevernë.
rêgë‑ulë & qan‑ônë ! Talq…
/
Advertisements

Ad‑d a Rë‑ply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.