2018‑11‑17 – 15H59 (UTC+1) : →⊕⊕⊕ ƷÊVANSEWË – ϪΗϜΑΝΣΕͶΟΜ – ЖИВАНСЕԜЪ – ז׳חֶואַנסהֵוְּ – ژحۋانسهو – वान (Ʃkyp. zhêvansewë, Angl. jevansew, Vrãns. jêvâncéwe)…

↥ BË‑ƩMË بسم ALLEHË الله ALRĦÊMNË الرحمن ALRĦÊJMË الرحيم ALVARUMNANEHË الۋارومنانه ALQRUĦÊMGFË القروحمگف ܐܠܩܪܘܚܡܓܦܐ ALRĦÊMGSË الرحمگس الرحمجس ܪܚܡ ܪܡܓ ܪܡܣ ALRUMNANË {jl‑lumë‑anë} الرومنان {يل‑لم‑ان} Tag’s : #Vrang #ܘܪܢܓ #Vrangë #Vrans #Vrãnsë #Qrang #Qrãngë #ܩܪܐܢܓ #Qrans #Qrãnsë #Shrang #Shrãngë #شرأنج #Shrans #Shrãnsë #شرأنس #Shagi #Shagië #Shangth #Shangthë #ܫܢܓ #Prjn‑kêps #Prang #ܦܪܢܓ #Prãngë #Prans #French #France #ܦܪܢܣ […]

2015‑09‑16 – 16H25 (UTC+1) – Mërkurë‑në (Gegë.) :

Autär : Gazmen Arifi (Gegë.) : Autôr : Gazmend Arifi (Tosk.) : B I N ‑ A R Y ARROW ÊLVRÃNË ΗΛϜΡΑΝƏ ИЛВРАНЪ حلۋرأن ܚܠܘܪܐܢܐ חֶלורַןְ ह़ॅल्व्राँन् – ORBITIANS ΟΡΒͿΘͿϒΣ ОРБЈѲЪ‑ЈАНЪ عربيثي ܥܪܒܝܬܝܐ עֹרבִּיתִ׳יְ ओर्बीथ़्यान् / ROOTHS & TRANS‑DUCTION ENGLISH FRENCH SHKYPË‑TÄRË GEGË TE‑NAFA‑TION‑S POLY‑MULÞI‑VARJÃNÞË‑SË TMAG‑ZANAΘEI‑DI‑DA‑ƩKOLIZÔ ΤΜΑΓ‑ΖΑΝΑΘΕΙ‑ΔΙ‑ΔΑ‑ϷΚΟΛΙΖΩ (att.) – / TMAG‑ZAOTANAΘEI‑DI‑DA‑ƩKOLIZÔ ΤΜΑΓ‑ΖΑΟΤΑΝΑΘΕΙ‑ΔΙ‑ΔΑ‑ϷΚΟΛΙΖΩ (att.) – / […]