2015‑11‑16 – Ʒêshêkêpêqêmênsé du Di‑vrnë…

←⊖⊖DÉVA
→⊕⊕EVDA هۋدد
→⊕⊕VEDA
→⊕⊕AVED

→⊕⊕ĦAKANA حكم حكن
→⊕⊕TÊMA

←⊖⊖PRIZONNIERË (PAIERA LE PRIX)
←⊖⊖PRIZA = ←⊖⊖PZAR : PAZAR (BAZAR : ←⊖⊖ZZONA)
→⊕⊕PARAZANIO‑ĦÊRRË (→⊕⊕PARZVAR پرزور →⊕⊕PRZA پرزا)
→⊕⊕PZIRA (→⊕⊕PRÊZÃΘASJÕ)

→⊕⊕TOVÊSHË
→⊕⊕OTVÊRISHË
←⊖⊖TSHOVÊK SHAVA
→⊕⊕VASHANAΘA‑IZÔ
→⊕⊕AVATSHALAMANGAΘA

→⊕⊕ALLÉHI
→⊕⊕ÊSHΘË
→⊕⊕SHUMIMÊNDË ŚHUMË शम

←⊖⊖SAMKASLÉKUJ ÉLKA
→⊕⊕KALÉ KUKALAMASÉH

→⊕⊕ÊTSHMUNË
→⊕⊕ИЧМУНЪ

→⊕⊕ДІ ТАРАСОС
←⊖⊖СРЦЕ

→⊕⊕IL
→⊕⊕NAVRANANË (N’AURAIT)
←⊖⊖PASHË
→⊕⊕DU
→⊕⊕MË
→⊕⊕ṢHARNABÉ (←⊖⊖BRANCHÉ)

→⊕⊕VAQANA
→⊕⊖ILÉHI
→⊕⊕ET
→⊕⊕TEŚHANABIA
→⊕⊕ALË
→⊕⊕ALBINA
→⊕⊕VÊNANË ۋحنأني
→⊕⊕VARANANË

→⊕⊕ËNË‑RESISTIBILË
→⊕⊕IREZISTIBL
→⊕⊕TALLÊRRBASISË
→⊕⊕KATALLVARBÉA
→⊕⊕كثاللوربه
→⊕⊕כתאללורבה
→⊕⊕ΚΑΘΑΛΛΑΡΒΕΑ
→⊕⊕ΚΑΘΑΡΑ [KATARA]

←⊖⊖ΚΑΤΑΡ [KAΘAR] (QRÊGU.)
←⊖⊖KAFAR كفر
←⊖⊖KASAR كسر

→⊕⊖TÊTABAΘÉË

→⊕⊖RABI
←⊖⊕ENRAGÉ
→⊕⊕ARBI
→⊕⊕ÃƷARÉH

→⊕⊕PROË
→⊕⊕CHANGÉRË (BUDDʰË BUDALA إِبْدال)
→⊕⊕AL
→⊕⊕WALMUNAHADIA
→⊕⊕ILË
→⊕⊕SUBË‑FITË
→⊕⊕ADË
→⊕⊕ALË
→⊕⊕Ê‑SHKRIRË

→⊕⊕PROË
→⊕⊕MUΘA‑ΘI‑UNÉ
→⊕⊕ALË
←⊖⊖SPIRITUS
←⊖⊖SÉRPÉNTISË
←⊖⊖DË
←⊖⊖L’WEST
→⊕⊕TO
→⊕⊕TÊPRAJISU
→⊕⊕TSHARAPHIMAMI
→⊕⊕ALNÊVRÉH-UNË
→⊕⊕ṢWA
→⊕⊕TÊTAVÊRÊNANBÉHI

→⊕⊕DRAGIBUS (PUB PANNEAU ELECTRONIQUË ÊNË VILLË DË NAMUR)
←⊖⊖HARIBO
→⊕⊕NI
→⊕⊕KUL

→⊕⊕ṢHALLANDARGAΘA
→⊕⊕TSHANAFAΘASA
→⊕⊕TÊTRAMAMË

→⊕⊕ƷALAQSI GJALAGSI
←⊖⊖SONY
→⊕⊕YNSO
→⊕⊕YSHNSO →⊕⊕ISHO &AMP ; USHN
→⊕⊕YSHÊRNË

←⊖⊖MI
→⊕⊕RIT
→⊕⊕MÊNΘA‑ALI‑ISHΘË
→⊕⊕VMIIΘË
→⊕⊕TÊ
→⊕⊕TOU (ĦALMUHINDUNAHIA)
→⊕⊕ÊSHΘË
←⊖⊖ZOR

UN HOMMË ROULË QWOMMË UN FOU ÊNË VOITURË PRÈS DÉSË PASSAGË PIÉTON
MOI QWÂNDË ÉGÔ ROULAIS ÉGÔ RESPECTAIS TOTË‑DIVRËSË ALÉSË VITESSËSË ET ALÉSË TRAVERS‑ÂNΘË‑SË &AMP ; PASS‑ÂNΘË‑SË

→⊕⊕TIÊNSË
→⊕⊕PRÊË‑ĦÊNDË
→⊕⊕CË
→⊕⊕TEGZΘË
→⊕⊕KUMË‑PLEXË
→⊕⊕KÊLA
→⊕⊕TË
→⊕⊕PAQËRA
→⊕⊕TRAWALLIÉ
→⊕⊕ALË
→⊕⊕QÊRRÊBË-RUMË

→⊕⊕KAAMA काम
→⊕⊕ET
→⊕⊕KAMLI كامل (A‑MÊLIÔ أمحلي)
→⊕⊕KAMI かみ
→⊕⊕GAMI がみ جامع ΓΆΜΟΣ
→⊕⊕L’AMI
→⊕⊕ALAMUNÉHI
→⊕⊕WÄLLAMUNÉHI

→⊕⊕ÊLLEHI
→⊕⊕QANUNË
→⊕⊕TA‑LÊNGWÉH (NAMITA AGRAWAL : JAGANNAΘ SAHASRANAMA)
→⊕⊕KAPRUNI
→⊕⊕RAANII रानी رانی
←⊖⊕MALIKA मलिक
←⊖⊕MAKALA
→⊕⊕RANAYANA
→⊕⊕ṢHIVNUSË
→⊕⊕VASHNSU
→⊕⊕VÊSHΘË
→⊕⊕TAVASHI‑UMË
→⊕⊕ĦÊLBIBUM حلبيبوم
→⊕⊕WAPALVARA
→⊕⊕KALIIVÊRO

→⊕⊕ABUDDAHA
→⊕⊕ALË
→⊕⊕VICIØXË
→⊕⊕Q’ÉTAIΘË
→⊕⊕ÉCRIT
→⊕⊕DË INΘUS (ANDS)
→⊕⊕ALË
→⊕⊕LIVRE
→⊕⊕DÊSË
→⊕⊖ANTE‑CÊDSË‑ARË

+-MAƷISË
++MOI
++ÉGÔ
++VAIS
++ÊSHKRIRË
++KË
++QWI
++N’EQSË‑ISHTHË
–PAS
+-MAƷISË
++SHÊRA
++KÊKARAN
++KIKUNË

++ALÉ‑SË
–A‑BRUTUS
–BELGO‑NAMÉRIIKIS FRANÇOPHÔNË
++ILË‑SË
++M’UNΘË
++MIS
++DU
–PLOMB / –MERCURË (–AMALGAME)
–FLUOR
–SULFURË
++&
–GHHHLORË
++DË INΘUS (ANDS)
++ALA
–CERVÊLLË
++PROË
++MÊ
–DIMINUER

→⊕⊖MAƷISË
→⊕⊕ALË
←⊖⊕MAQÊNODË
→⊕⊕ALÊQAMUNODINË
→⊕⊕ILS
→⊕⊕MÎT
→⊕⊕AVEC
→⊕⊕ALË
→⊕⊕MUSIKA
→⊕⊕TALLAVA
→⊕⊕LÊĦÊNË
→⊕⊕TSHALGA
→⊕⊕ČOČEK
→⊕⊕TRANSË‑Ë
+
→⊕⊕TRMASË
=
→⊕⊕TRMANSË
→⊕⊕TÊLRUMANSÉH‑ËMĘ
→⊕⊕GOA
→⊕⊕TÊQʰNO
→⊕⊖ALÉKTRUNIKI
→⊕⊕ARA (ORO KʰORE)
→⊕⊕AVRË‑UMË
→⊕⊕AVRAMA
→⊕⊕ISHALARË
→⊕⊕FI
→⊕⊕AMUMÊNUNË
←⊖⊕ÊKS‑PATRIA
→⊕⊕KATPÊRSIA
→⊕⊕UNSI
→⊕⊕TATSHIA
→⊕⊕UT
→⊕⊕DAWAA
→⊕⊕DARA
→⊕⊕AL‑ALÉHA
→⊕⊕TA‑RÊĦAMË‑AΘI‑YANG
→⊕⊕ALALÉHI
→⊕⊕TALBUMË
→⊕⊕QAKALILÊNUNË
→⊕⊕TALARANNABA
→⊕⊕ƷÊVÊRÊNAΘINUS
→⊕⊕K’ÊTAISË
→⊕⊕UNË
→⊕⊕TÊ‑WÊLAΘIUNË
→⊕⊕TAFILË
→⊕⊕TALAFË
→⊕⊕ALË
→⊕⊕QODA
++ SIDDʰË
→⊕⊕IDASË
→⊕⊕ZDÉË
←⊖⊖AQIDA
→⊕⊕AQADARΘA
→⊕⊕VÊTSHALLÉHI
→⊕⊕MUNËΘË
→⊕⊕MÊ
→⊕⊕TË
++ SHNDUOSHË
→⊕⊕ITSHNASË (SANË SOIGNÉRË GUÉRIR)
→⊕⊕ITSHANSË (SHANO SHANA SHANU SHWAƷÊNI NSAWA ƷVÊRIRË)

←⊖⊖COMBAT
→⊕⊕MÊNΘË‑ALË

LÉSË PAROLË‑SË SH’ÊNË‑WOLË
LÉSË Ê‑SHKRITS RÊ‑SHΘËNΘË

→⊕⊕ALRÊBBUJIMË
→⊕⊕TALRÊĦNANBUJIDDEMA
→⊕⊕AJVATARNÉHË
→⊕⊕OLI علي
→⊕⊕ALI ألي
→⊕⊕ULI
→⊕⊕ĦÊLMË
→⊕⊕ĦÊLMNIINÉHË حلمنينه

→⊕⊕TOTSHÊRA
→⊕⊕A‑ƷRANDIISË‑ISHË
→⊕⊕KALAVARA (CLEVER)
+ṢHAKALAVAMAΘA

→⊕⊖BRICO
→⊕⊕BARAQA
→⊕⊕ALLAHA
→⊕⊕ALAΘI
++ET
++Q’ÉSHΘË
++VRAI
++ÊNË
++PLUSË
++PÊRË
++ALË
-+BARAQUA
++KERABA
++KÊT
++RÉUNI

→⊕⊕ALË
←⊖⊕OR
→⊕⊕KRO (ORK ORCHESTRA)
→⊕⊕OZKARI
++ SHAKRA
→⊕⊕TSHAJANANË
→⊕⊕TÊTSHAMÊΘË

VÉRIFIË TATʰË ET TʰATË (ÊNË SANSKRIT)

←⊖⊖VALON
→⊕⊕ALVNO
→⊕⊕WALLUNOJA

++ SHA INA ALBA
(←⊖⊖SA IRA ALA BAS)

FRĀMASÕ PHARMAQO DOQTOLORONI
ĀRAMÕFS QAROMFA TALAQADAKARANADARAΘASA

ÉGÔ N’AI JAMË‑MAƷISË TUÉRË DË BÊTË SANGUINOLENTË DË MÉ‑SË MAIN (ÉGÔ SHWISHË DË‑AV‑ÂNTË ALË BOUCHERIË DË AL’ABATT‑ÔRIË À VËDRĨNË)
SAUF UN PIGEON ALBÉΘSËË MOUR‑ÂNΘË AU BORD DË ROUTË DU QÊNTRË VILLË QWË ÉƷÔ’AI ACHEVÉ ÊNË LVI ROMP‑ÂNΘË ALË COU
ÉGÔ N’AURAIS PASHË DU
QUELQUË JÔVRË PLUS TARD ÉGÔ MÊ CASSAIS ALË MAJUVÊNNË‑SË يوۋحنن VÉLO SUITË AL TENTATIVË DU SAUVETAGË DË LŒRË‑SË ܥܗܪ عهر TÊTË ET ÉGÔ ALÉSË KUMË‑PRÊË‑ĦÊNDË UN PEUN MAƷISË BÕNË ÉGÔ CROYAIS RÊWÉ… ÉGÔ NË MÊ RENDAIS PASHË KUMË‑PTË QWË ÉƷÔ’ÉTAIS…

ÊTRË OU NË PASHË ÊTRE
ILS VUNΘO MÊLLIÔ
JAMAƷISË ÊTRE
NUSINOË
TOTDIVRË
ÊTRË
CAR NË PLUS ÊTRË
ÉSHΘË VORΘË ENNUYANΘË
VARA‑TAARRO
NË JAMË‑MAƷISË RTÊË
KAKUNBANBUDALLA

ILS SHÕNΘË BIÊNË ALÉSË BELGË MAƷISË FORT ENDORMI PÉRË AL SAKARA TABAC QAΘRANA SARΘANË EAU KUNË‑TAMINÉ
RANƷÉ AUSSI

IL FAQ‑AUΘË DÉJÀ CHANGÉRË ALÉSË MOTË‑SË DÉSË CHOSË‑SË PÉRË DÉSË POSITIVË PROË KUMË‑MÊNGËR
-ŚTIMIROL
(Q’ÉSHΘË QUOI SA ???)
→⊕⊕TALARAMASA
→⊕⊕ITOLRMSI

QÊSHΘË
PASHË
VARG
ƷARG
(PASHË GRAVE)

→⊕⊕TÊTRASISË
→⊕⊕TÊRRA‑USYSË

Q’ÉSHΘË QWOMMË ÇA QWË UT N’OSERA NIQRÉ

LŒRË‑SË ܥܗܪ عهر MÈRË‑SË Q’ÉSHΘË ALA MORΘË

Q´ÊSHΘË QWUMMË QWË UT QARNA ALÉUNË ĦÊRRMMÉ‑SË Q´ÊSHΘË AL OTRMË عثرماء ATRBÉMA VAPRAΘA

→⊕⊕GAJZË‑MANË TʰUMANË
→⊕⊕VAJISHMÊNË
→⊕⊕ƷASHMÊNÉHI

++SHKO
++JÊΘO
++NË
++ĀNDRA DARGA ULÊMANDA
++ĦÄLLANODIA
++AJDË
++AL SHALLÊNODÊZË
→⊕⊕ÊLLË
→⊕⊕MË
→⊕⊕PARA‑IΘË
→⊕⊕MÊLLIÔ
→⊕⊕QWË
→⊕⊕ALË
←⊖⊖BRITISH
→⊕⊕BUNO‑DIVARA.(BÕNËJÔVRË)
→⊕⊕DIVARA &AMP ; VARIDA VADARAMASA
→⊕⊕ALDÊWAA
→⊕⊕OLÉGË
→⊕⊕POLFË
++TAULÉGSË-ÉSË
++AMAZANË‑JANGË
++TAARAMAZANDA

TU TOU ALË TIBÉTAIN PARCË QU’IL ÉSHΘË BÊTE
MAƷISË TOI TOU Ë‑SË INTELLIGENT KINÊÊZ UT NË DËVRAIS PASHË FAIQË SA

UT SWA DWA SHORΘIRË DË AL’ENFÉRË DË ALA ΘÊRRË PROË ALLÉ VAQASHMANË
OU TË RETIEN AL HÉMALOKË STONINË RAƷIIMË ΘANATINAS ALFEMNA SANTA DEVA VIRGINA MARIË AMIIRË AL MORΘA NAMURA BÉLGIA FRANCA‑AMÉRIIKA‑ÊNGLISHTË

PROË AL ƷÊNAΘI ƷÊNA ÉVDA VÉDA KTALRAAMSU DARWAA
ƷARÊĦIIMÉGË

DE‑STINY DE‑SNATY STRENGΘ SARAHANU
QADAR TE‑TSINY TÊLÊRGBË TALGËOSË TÊLÊRNÉGBAΘÉH

++EƷÔ
++PRÊRÊFË
++AL
++KARAMI
++RAANII रानी
+-KHANI
++DÊWAA
++DOWA
++HINDI ++NAHADI
++POLYWOODË
++TÉDQÊNΘË

++A
++ALA
–VULGORIA
–AMIRAQINË
–PHARMAQONË
–WHORLDË
–PUTANA

++CHAJNÉZË
–SIÕN –SHËN

++ÊNË
++VÉRITÉ
Q’ÉSHΘË
ÊLLË
QVI
NOUS
VIOLENT VILENT
AL
ESPRITS
ÊNË

MONTR‑ÂNΘË
À
NOUS
ET NOUS SHOMMÉ‑SË TENTÉ ET NOUS PÉCHONS PÉRË AL’IDÉË PUIS PARFOIS PHYSIQUË‑MÊNΘË

TSHAJO ÃSHΘË KNAQËSI Ë KET DUNJAJËS MÊ KAPË NI TSHITA TË JÊSHËM Ë MÊ SHKËRÐY SHQYPË
ISHÃLNΘË
VÊRÊMÊNË
BIENË

VATARARAMANASA

STORE
ATRSOË
ATRÉSIË ???

←⊖⊖WARALADA
→⊕⊕ALADARAWA
MË VULNÊTË
ULVÊMÊNΘÉHË
VOLONTÉ
WULUNΘÉ
WOLVNOΘË

DARAMAZANADA NAGUZADÉH
←⊖⊖RAMADAN

IJOGZË
QANABI ALBAQAJA

À ZATA ALLAHA SPO DI SHKA MÊ BÃ KY BOΘË ÊSHΘË SHUMË AMBIGU ABUMÉGI

←⊖⊖DÉVAPRALË
→⊕⊕APALVÉDRË
→⊕⊕PALÉVDARË
→⊕⊕VAPALAVADARASA

←⊖⊕NADA ←⊖⊖NÊDÉ
→⊕⊕ANDA →⊕⊕ÊNÉD

QWË ILË‑SË
←⊖⊖SHINARA
←⊖⊖RIMADA
Q´ÊSHΘË
ƷÊNΘI ILIS
RÊMGI RAMAGA (RÊGË‑ISH RÊGS RÊGË‑ULË) ANTEGRAM ET ANTI‑RGAMA
++DIT
++ALË
++ĦÊKATABAFAOS
++LÉH LÉH
–L’AIDË
++Q’ÉSHΘË
-+LAJDË
+-ALA
–LAIDŒRË‑SË ܥܗܪ عهر
++DË
++ALA
–MABARATA
++VÊƷÊTADARIANË‑ISHMAGË
++ALAMAHA
←⊖⊖MAHALA
++MANAHA
←⊖⊖FAMARALA
→⊕⊕LÊRÊMÊFÊ
++SHÊLNO
++KUKANAHA
←⊖⊖HANAKA
←⊖⊖HANAQA
←⊖⊖HÉNUQÊ

→⊕⊕ĦAKANÔKË

←⊖⊖VIOLA KANGTARË SHQIPÊ
←⊖⊖VIOLCA SELIMI SEMALA
←⊖⊖SILOVANJÉ
→⊕⊕LOVJANSIÉ
←⊖⊖SCHLEIPER
→⊕⊕SHKʰAPALRÉʰË

→⊕⊖PROË‑DWI (PRODUIT)
→⊕⊕PDROWI
→⊕⊕DIPRWO
→⊕⊕OPRIDË
→⊕⊕APRIDË

→⊕⊕ĀLRU ALVÊMMFË (←⊖⊖ENROULË ALÉSË ←⊖⊖FEMMES)

→⊕⊕PRË‑SHAKRAMPHA (←⊖⊖PRO‑QRAFËMË ←⊖⊖GRÉMÔ / ←⊖⊖GRAVË / ←⊖⊖GRADE)

KAWÊLDA
TITSHANUNA
TSHUNINÉH

TÊQAWALAVARWA

DÊWÊLÊVÊJÉ (DÊVÊL)

ALË TÜRKENËN ET ALË FARSI N’ÔNΘË PASHË ALË W

→⊕⊕OQULË
→⊕⊕QULΘË
→⊕⊕AQARA
→⊕⊕ET
→⊕⊕T’ÉSË
→⊕⊕OQALARA
→⊕⊕QLARIFI قلار
←⊖⊖ANTI‑QRALË قرال
→⊕⊕TALQRANÉHË
→⊕⊕TAQALRNAΘÉHÔJ

Advertisements

2015‑11‑15 – Ʒêshêkêpêqêmênsé du Di‑vrnë…

  1. ILS MONT BLOQUÉ (CAMISOLË CHIMIQUE) ÉNË AOÛT 2008 (ANTIPSY RISPERDAL) ET ADË‑PRÉMSË ÉƷÔ’AI KUNË‑TRECARRÉ ÉNË BLOQU‑ÂNΘË AL’ÉTAT PÉRË DÉSË MOYENS MÉTAPSYCHIQUË L N’Y AVAIT PLUS DË GOUVERNË‑MÊNΘË ÉNË BELGIQUË PEND‑ÂNΘË DÉSË ANNÉË‑SË… JUSQU’À CË QU’IL M’ÉMË‑PRISONNË ET RECOMMÊNGË LŒRË‑SË ܥܗܪ عهر TENTATIVË‑SË D’ÉMË‑POISONNË‑MÊNΘË…
  2. ÉGÔ MÊ DEMANDË QVI ÉSHΘË ALË BATARD STUPË‑IDË & ABRUTI QVI A PLACÉ TOUTË KÊSË PANNEAUX PUBLICITAIRË‑SË ÉLECTRONIQUË PARTOUTË ET SURTOUT Ë NFACË DË CHEZ MOI, AVÊQ LŒRË‑SË ܥܗܪ عهر MESSAGË‑SË MALSAIN ET PUBLICI‑TARIË QUÊLLË ÊNË‑NUIË… ET PARFOIS AVÊQ DÉSË MESSAGË‑SË QIBLÉ قبلة‎‎ QWOMMË FB SËLÕNË ALË UTILISA‑TAARË…

ALË PANNEAU D’ADË‑FICHAGË ADË‑FICHË “VOL VERS”…
←⊖⊖VL
←⊖⊖VOL (STEAL)
→⊕⊕WOL (PLANNER, FLY)
←⊖⊖VISHOΘAMER
→⊕⊕=
←⊖⊖SHAVOΘAMER
←⊖⊖MISERI מִסֵאני = ←⊖⊖SAMERI סַמֵארי / ←⊖⊖MËSHIRË מְשִןְ = ←⊖⊖MËRASHË
→⊕⊕MISHÊNI מִשֵֶחני = →⊕⊕SHAMÊNI שַמֵחרי / →⊕⊕MËSHIINË מְשיןְ = →⊕⊕SHÃMAANË שַמֲאן
(Pê përdari shêmanthigë‑inë Obritianë shkripthë se kan ma shum zãnë‑unë se Orbitiani (ak ka vêq a i u… A Jéhudi & Shvriaqi e ka Ë Ê O {kos} Ô {dôr}, amã s‑kan Y [y] as zanë‑unë Ã ~E ~I Õ ~U ~Y, shka e ka Géga…)

→⊕⊕LR
→⊕⊕QLARI‑FI (CLARIFIE)
→⊕⊕KLÊRË (CLAIR)
→⊕⊕ϘΛΗΡΟΣ
→⊕⊕ARIFI
←⊖⊖RL
←⊖⊖QRALI‑FI (CRALIFIE)

←⊖⊖KÉLAJSFÊR (héla të sar, të far & të ksarë)

←⊖⊖SMANINQARI : S‑MA NIN QARI (POISON SANAN / SÊNIÔR NEQRO)
→⊕⊕QARMANINSI

→⊕⊕TARAMANGZEDË

→⊕⊕TATSHIVSHANÃNËN (→⊕SHIVNU & →⊕SHIVA & →⊕VASHA वशा ←⊖SHAVA शव)
→⊕⊖TATSHIFSHANÃNËN
→⊕⊖طاطشيفشانانْن
ET MOI ÉGÔ DIS
←⊖⊖FANÃNËNSHISHTATË
→⊕⊖فانانْنشيشطاط

CØXË QVI EXË‑FACË MÉ‑SË MESSAGË‑SË ET KUMË‑MÊNΘËAIRË‑SË SHVPRË FACEBOOK / YOUTUBË ET WIKIPÉDIA / WIKTIONARY / NVIDIA FORUM, Q’IL FUSSËNTHË “MARKÉ” “SFANLÉ” / “SPANÉ” “GRAMLÉ” ET PUIS “RAMADÉ”.

ÉƷÔ’AIMERAIS IMË‑PSÉRË UNË LOI QVI ÉSHΘË QU’ ALI‑QVÉM‑UNË TRANSË‑DUK‑TÔRË NË PUISSË TRADUIRË / TRANSË‑LATÉRË ALË DIC‑ΘI‑ÔNËNAIRË NA‑ΘI‑ÔNË‑ALË ALBANI‑ANË…

SHÊNΘË VRÔM MY IPUNOPHË

2015‑11‑14 – Ʒêshêkêpêqêmênsé du Di‑vrnë…

AL CHOSË ALË PLUS IMË‑PORΘË‑ÂNΘË PROË UNÊ VÊPÊMÊNANΘINAΘË Q’ÉSHΘË QU’ÊLLË SACHË BIÊNË CUIZINÉ ET BIÊNË SHAΘISHË‑FAIQË SHUNË RRAMI, ET BIÊNË FAIQË AL KATRAMASU APRÊSË ALÊ TARUMI.

→⊕⊕TABAMAZANABAFA
→⊕⊕طبمزنبف

→⊕⊕TAMAZANANAFA
→⊕⊕طمزنف

→⊕⊕TAZANOΘË
→⊕⊕طزنعث

→⊕⊕ZATANOΘË
→⊕⊕زطنعث

→⊕⊖OTANË → ÄTANOË
→⊕⊕ܥܬܪܢ
←⊖⊖NATO

→⊕⊕ZATANBOΘË
→⊕⊕زطنبعث

→⊕⊕ZÊTEOFË
→⊕⊕زحتهعفى

→⊕⊕ZÊTUFË

→⊕⊕ZAUNË ZANË زنانه زان

←⊖⊖TEMBEL
←⊖⊖DEMBÊLË (TOSK.)
←⊖⊖DEMÊLË (GEG.)
←⊖⊖دهمحل

→⊕⊕ÊLMEDË
→⊕⊕ÊLEDMË
→⊕⊕ALDAMA
→⊕⊕ATMANANA

→⊕⊕TĦÊTUMANEGSWAتحتومانهجسوى
→⊕⊕PÊQÊNÊNASA (FERAIS ÇA)

←⊖⊖SANTA
←⊖⊖SN
←⊖⊖ST
←⊖⊖NT
←⊖⊖SAINTE {←⊖⊖SẼNT)
←⊖⊖SANTA MARA HÉLKA
→⊕⊕ZANΘA RAMA KALÉH
→⊕⊕SHANΘA
→⊕⊕TANSA

→⊕⊕TERI
→⊕⊕I
←⊖⊖MRAMTI
←⊖⊖ΘOSHQ ثعشق

←⊖⊖RAHMÉTI-YINGË 陰 阴
←⊖⊖RAHMÊTI
→⊕⊕TÊTRĦÊMË‑AΘË-YANGË 陽 阳

→⊕⊕TATRAΘË
→⊕⊕طاطراث

→⊕⊕USHMANÉHGA (MANUSHÉHGÉ)

→⊕⊕ƷÊNÊNDARGΘY

→⊕⊕ƷAƷANAΘË
→⊕⊕ججنات (ORBITI‑ANË.)
→⊕⊕ژژنث (PÊRSI‑ANË.)

→⊕⊕RUNFË
→⊕⊕RUNΘË
→⊕⊕RUNSË
→⊕⊕RNUFË
→⊕⊕RNUFΘË
→⊕⊕RNUSË
→⊕⊕RNFUË
→⊕⊕RNΘUË
→⊕⊕RNSUË

→⊕⊕MÊ-ĦÊMÉDI
←⊖⊖MUHAMÊDË
←⊖⊖MAD
→⊕⊕MUĦÊMÊD BUDDʰALA بدل

ELLË M’A PROË‑KRAPHMË (VIDÉO MUSIC FPS)
PRO SA
SANTA MARIË AMERIKA
AL MORTË MARRIÉ SAΘANË SHAJTANAH ISRAILI يسار CHRISTIANË ÉVÊORΘYË هۋحعرث
←⊖⊖SONY ←⊖⊖ZONIA ←⊖⊖WORSHIP ←⊖⊖WORLD
PRO FAIQË SHUNË SALË BOULOT, MAƷISË, NON RÊĦMSI, VA TË FAIRË FOUTRË, FAN FRANQO‑GRECO‑GERMANO‑BRITISHO‑LATINO‑SLAVO‑SÉMITË TOUS DÉSË FUBULURNË

CE N’EST PAS LA RACE LE PROBLÈME, ÉƷÔ NE SUIS PAS RACISTE,
CE QUE ÉƷÔ N’AIME PAS CES VOS LANGAGES…

ALË PROË‑BLÈMË ALA GALIFURONIA QVI PROË‑JETÉ CË‑LÀ DË INΘUS (ANDS) ALË MONDË
EN TURQUIË & ALLEMAGNË ALA PROË‑STITU‑ΘI‑ÔNË ÉSHΘË LÉGAL

→⊕⊕RALPH
→⊕⊕ALRPH
→⊕⊕RAPHA‑ÊLË

ÉGÔ SHWISHË UN TAVARABOΘË
UN ROBOTË À KUMË‑MANDE
VOCALË ET SHKRI-PΘË-ALË

DË INΘUS (ANDS) ALË BURG OU ÉGÔ VIVAIS ÉGÔ N’AVAIS QWË DË MAUVAIS ÉQSË‑ÉMPLË ET UNË MALFAISANTË LANGUË FRANCOGRECOANGLAISE
ÉGÔ N’AURAIS DU ÊTRË MÊLLI‑UNË‑SË DË INΘUS (ANDS) TÊLSË KUNË‑DI‑ΘI‑ÔNË‑SË.

ÉGÔ RË‑RÊMCI AL PRUFÊΘË ALNABI ALBUDDʰË PROË CË QWË TOU M’AS ADË‑PRIS

→⊕⊕ZATSHÊRÊNË
←⊖⊖TSHERÊNZA

→⊕⊕QASHAZARANFSAIS

SHË SHÊRA SHALU‑TAINË PROË ÊLLË‑SË QWË D’ÊTRË FRANÇAIS BÉLLAGIQUË TUEUSË OBSE‑ΘI‑ÔNËÊLLË MARAK FARMAQ
DE LA MAKA USUK UTPANË WOLRD ÉNË COLÈRE

←⊖⊖ORTʰO‑DOX (←⊖⊖OR / ←⊖⊖O)
→⊕⊕VARAΘA‑DAKSIS
→⊕⊕VADAKARAΘASISU

TYMETON KË TÊFORTË TSHITA T’Y M’A BIÊNË EU

←⊖⊖FÊNÉLA ←⊖⊖DÉNTÉLA
→⊕⊕ALÊNFÉ →⊕⊕TALNÉDÉË

←⊖⊖BIOFORM
→⊕⊕BIA-VARMFË
→⊕⊕VARBIAMFË

→⊕⊕IQAIZMADHË

←⊖⊖PANDAWOK
←⊖⊖KAMÊTATSHINË
→⊕⊕KAPANODWË
ALË FRANÇAIS DIT ←⊖⊖”SHINTOQ”
PLÊNI DË MAGASIN →⊕⊕TSHAJNIZË
ÊLLË‑SË MANGËNΘË TOUT CË QVI ÉSHΘË INTERDIT
DREQI TË HÃNGTË
OZALIIMË KINÉZIA

PROË ÊLLË ALË HEAVEN 娼 閶 SHÊ ALË SHÊKSË
AL VAPDARAMASISË LDARË MÊNΘË (DRÔLEMENT)
→⊕⊕ƷÊNÊΘI
→⊕⊕ZANUNGA
→⊕⊕TRAMNSË
→⊕⊕TRARAMANANINAHAGA

SERVIR DË INΘUS (ANDS) AL’HORECA OREKA

←⊖⊖RL
←⊖⊖PRÉLAT

←⊖⊖MOSTANINKARIITSH

←⊖⊖NEKOVÊNSASTÉ
→⊕⊕KAVÊTNNSÉSÉO

←⊖⊖PRO‑GRAMMÔ ←⊖⊖RAGMË رجم ←⊖⊖RAƷMË رجم←⊖⊖RADƷMË رجم
→⊕⊕POLQRAMAFÔ

→⊕⊕TÊTSHÊNÊNUNOFA

DË INΘUS (ANDS) ALË SHKRI‑PΘË ƷÊƷ‑UN‑ISHΘË
ALË “C” [S, DƷ, TSH, TS, Q, K, G]
ÉSHΘË ALA PLUSË MAUVAISË ET DANGEREUSË LETTRË POLY‑VRÔMPHË
AVEC ALË O
ALË X
ET ALË Ψ

APRÈS TOUTË LÉS SUBË‑FÉRË‑ÂNGË
ET TORTURË MULTIPLË
TÂNΘË OÏCO‑NOMIQUË PSYCHIQUË MÉDIATIQUË CÉRÉBRAL PHYSIQUË PHARMACOLOGIQUË MÉDICALË MÉΘODIQUË BÕNËNË HONNI DOCTOR NEQRO‑TECHNIQUE
ÉƷÔ PØX LE DIRE Éʒô’EN AI MARRE DE CET VILLE DE NAMUR MARA…

MA VIË N’A PASË VRI‑MÊNΘË DË WALË‑UNË‑SË
OU BIÊNË ÊLLË ÉSHΘË INË‑FINIË OU BIÊNË NÊ‑ÂNTË.

→⊕⊖SALAMË
→⊕⊕SHALAMË

→⊕⊖FALMA
→⊕⊕PALMFA

→⊕⊖SALAĦ صلاة

→⊕⊖FALAĦ فلاح
→⊕⊕PLAAĦÊ ڡلاح + PARAĦA ڡرح = PLAARÊĦË ڡلارح

→⊕⊕AJTALVARANË

←⊖⊖MONTRER / ←⊖⊖MÕTRÉ
→⊕⊕TRÕMÉ

→⊕⊕KALAVARAMANAFA
→⊕⊕TADRAWA
→⊕⊕TAWALAVARA

→⊕⊕KATOTALË KETË
→⊕⊕ΚΑΘΕΤΊ

→⊕⊖T’VRÄMË VRÄRË
←⊖⊖TË URAVË
←⊖⊖TË FURÄVË

→⊕⊖COLOR (←⊖⊖OR ←⊖⊖HORNI ←⊖⊖PORNÊ ←⊖⊖DORË ←⊖⊖FORΘA)
→⊕⊕KALAR AR AVR ARC ÉNË CIEL
→⊕⊕KALAVARË

→⊕⊕AV‑PASHË ƷRAWË (PAGRAV)

2015‑11‑13 – 22H45

←⊖⊖SUNA סונה السنة सूना (شناعة ܣܘܢܝܐ) ; ←⊖⊕SNANË سنن (ADË‑ILÉ, AIGUISÉ, DÉCHIQUETER
←⊖⊖FUNA
←⊖⊖ΘUNA
(MOI UN QVI ÉLIMINË NA : NOUS… MAGIË NWAR
(←⊖⊖SORTË VÊRBALË NÊƷAΘI‑FË… AĦÊRUPË BLAA YINQ يإنق
(→⊕⊖ĦANBALË الحنبلي
(↔(=)(=)
(→⊕⊕ALË‑ĦÊLBANË الحلبني
(→⊕⊕ALË‑ĦÊLNABI الحلنبي… AĦÊRUFË ALBA YANG يأنج)

←⊖⊖FN
←⊖⊖FFN فان (R‑4080) = A‑NÊANTI‑SË‑MÊNΘË (PHENÔ PHONO SONUS FUNDUS FUNGUS FUNERO FURNO FANUM)
←⊖⊕FNN (R‑4073) : ARΘË, MÊΘIÉRË → →⊕⊕PNN (PUNO PATANË ڡطن) OU →⊕⊕VNN (VUNO VATANË)

←⊖⊖FÉMINA → ←⊖⊖FÉNAMA ←⊖⊖FUNDË ←⊖⊖SUNA सूना ←⊖⊖USAN
←⊖⊖فهنمى
←⊖⊖فان ←⊖⊖ΦΝ ←⊖⊖ΦΜ + ←⊖⊖ΣΜ = ←⊖⊖ΘΜ

→⊕⊕SHUNA سنة EGÔ SHWISHË ĦÊNUNIFI ZÊNUNI زانونه ƷÊƷÊNË‑AΘË QULΘË ADË ALË BÉAUΘY بهاء زان & BUNΘÉ…

→⊕⊕EGÔ →⊕⊕SHWISHË →⊕⊕SHUNA 順 舜 →⊕⊕NUSA →⊕⊕OJISHA →⊕⊕TAUĦÊĦÊJIDË

& PAS :

←⊖⊖SUNA सूना ←⊖⊖ΘUNA ←⊖⊖FUNA فان 翻 犯

QULË :

→⊕⊕UNSA नूसा →⊕⊕UNΘA →⊕⊕UNFA (LIVË, BIRΘ, YOUNGË‑NÉSS)
→⊕⊕NUSA नूसा →⊕⊕NUΘA →⊕⊕NUFA (LIVË, BIRΘ, YOUNGË‑NÉSS)

←⊖⊖SUNA / ←⊖⊖USNA / ←⊖⊖SNUA (SÊNIÔRË ; VEILLESSË, MORΘË)
←⊖⊖सूना
→⊕⊕NUSA / →⊕⊕UNSA / →⊕⊕NSUA
+
←⊖⊖FUNA / ←⊖⊖UFNA / ←⊖⊖FNUA : فان
←⊖⊖فون
→⊕⊕NUFA / →⊕⊕UNFA / →⊕⊕NFUA
→⊕⊕ZÊĦNUNĪFY / ZÊNUNĪFY ژازحمنونيفي
=
←⊖⊖ΘUNA / ←⊖⊖UΘNA / ←⊖⊖ΘNUA : فان
→⊕⊕NUΘA / →⊕⊕UNΘA / →⊕⊕NΘUA
=
←⊖⊖NUSHA נשי
→⊕⊕SHNUA
→⊕⊕SHNSUA शण सू
→⊕⊕USHNA
→⊕⊕SHUNA 順 (SHAN‑US SHANI‑IΘASË VÊTSHAN‑UN)

←⊖⊖HUSAIN حسین‎
→⊕⊕UNASË / →⊕⊕UNAFË / →⊕⊕UNAΘË
→⊕⊕ÊSHNI
→⊕⊕ΗϷΝΙ
→⊕⊕חשני (GÊÔBRITI‑ANË)
→⊕⊕حسني (ORBITI‑ANË)
→⊕⊕ИШНІЪ

←⊖⊖MU‑SLIM ←⊖⊕USA
→⊕⊕MË‑SHLIIMË →⊕⊕UṢHA उषा

←⊖⊖SULTAN सू ←⊖⊖SLUT सू ←⊖⊖WĦOHÉRË / ͶΗΟΕΡ وحعهر
→⊕⊕TLSUANË सु →⊕⊕TLUSË ऊस ←⊖⊖ĦÊRÉHOWË / ΗΡΕΟͶΑΣ حرهعو

←⊖⊖AMÉRIKA ←⊖⊕MONICA
→⊕⊕KARAMÊNIKÊ →⊕⊕IQMNOGA

→⊕⊕SHUNSA שוּנסא
→⊕⊕ET
→⊕⊕SHUNË‑NAFSISË 順 שוּננאפשיס
→⊕⊕شون‑نافسيس
→⊕⊕SHANU (R‑2779)
←⊖⊖SASANË ششن (R‑3029) : ABÎMER, AVILIR, DÊ‑FIGURER.
←⊖⊖HUSAIN حسین‎
→⊕⊕ĦUSHAJINË
→⊕⊕ĦÊSHANI (→⊕⊕TSHANGΘA שנון שאנן שונה ܫܢܓܬܐ شأن)
→⊕⊕ANISUHË
→⊕⊕NUSA
→⊕⊕SA
→⊕⊕ZANË‑ÔJA (êlbbë حلبب vêmfë ۋحمف)
→⊕⊕ZËZANUNOJA (DARAGAKARA RÊMÊLI)

←⊖⊖HASANATË هسنات←⊖⊖ ←⊖⊖हसन ←⊖⊖हन
→⊕⊕ĦASHANË‑AΘË حنن ह़न शन
→⊕⊕NASAHA नसह نسه

←⊖⊖SULTANATË
←⊖⊖السلطانة
→⊕⊕SHULΘË‑ANË

←⊖⊖SATANATË ܐܶܣܬܰܢܝ سطانة (LAIDŒRË ܥܗܪ عهر)
   {←⊖⊖TONË طن
   {→⊕⊕TUNË
   {→⊕⊕TANË
   {→⊕⊕TÊNË
   {←⊖⊖TÉNË
   {←⊖⊖ΘÔNË / SONË / PHONË :
   {←⊖⊖SONË
   {←⊖⊖MORTÉL
   {←⊖⊖HONNI‑FIQË‑ÂNΘË,
   {←⊖⊖SONË
   {←⊖⊖DU
   {←⊖⊖SÉRPË‑ÊNΘË
   {←⊖⊖DÉVASHTATORË
   {←⊖⊖DESTRUCTORË
   {←⊖⊖MALOKË مالعك
   {←⊖⊖SHAJTANË
   {→⊕⊕ALË
   {←⊖⊖HÉLKA هلك
   {←⊖⊖SURATË سورة
   {←⊖⊖MANTRA
   {←⊖⊖SUTRA
   {←⊖⊖ANASHID أنشد
   {←⊖⊖ILAHI
   {←⊖⊖ΘALAWA
   {→⊕⊕TALAVA तलव
   {←⊖⊖RAP
   {→⊕⊕OPÊRA
→⊕⊕SHULΘË‑ANË‑AΘË
→⊕⊕TSHANË‑AΘË ܫܢܓܬܐ
→⊕⊕TANASË‑AΘË

←⊖⊖AMIIRË ←⊖⊖MARA ←⊖मर
→⊕⊕RMIIAË →⊕⊕RAMA

Q’ÉSHΘË ÊNË CUMË‑PARË‑ANΘË AL QRÊG LAΘINË SHALVË SHÊMANΘIGË SHVRIAQWË ORBITIANË ÊVRAIQWË QWË TOU TROUVERAS AL VRAI QODË ORIƷINË‑ÊLË…
QARNË قارن ALË QARUNI قرآن

MIRË‑PRÄMA PAMIRMA

BASHË ZÔJË MÊ‑SHLIIMË ܡܫܰܠܡܳܢܐ MÊ‑SHAMALA ܡܫܰܡܠܰܝ شامل TATRAMAMË ZANÃNA زنانه, LOQK JÊ…

HAROJI ATO PJÄL PRAPTË & ARAPVE GABIM ĦÊRPË حرف NÊƷA‑ΘI‑VË
(←⊖⊖US
(←⊖⊖USAMA उसम (best of ðë worst סם سم ←⊖⊖SM ←⊖⊖FM : ΦΑΡΜΆΚΙ)
(←⊖⊖USA
(←⊖⊖USNA ऊसना सन
(←⊖⊖SUNA सूना
(←⊖⊖FUND ←⊖⊖FAN فان + ←⊖⊖SAN / SÊNI‑ÔRË सन = ←⊖⊖ΘANI‑URË
(→⊕⊖NUSJA
(←⊖⊖SLUT سلوط {←⊖⊖sulmë}
(←⊖⊖SULTAN سلطان
(←⊖⊖SALTANAT سلطنة
(←⊖⊖SATANË شيطان
(←⊖⊖SAΘANË
(←⊖⊖SL + ←⊖⊖FL = ←⊖⊖ΘL
(↔⊜⊜=
(←⊖⊖FALAĦ / FLAĦÊ فلاح
(←⊖⊖SAFAL سفل
(←⊖⊖FALSA فلس
(←⊖⊖SALAMË
(←⊖⊖SAM سأم سم خصم
(←⊖⊖I‑SLAMË
(←⊖⊖FASHALË فشل
(←⊖⊕SHMAJTË שמאית شمائت
(←⊖⊖SMAJTË סמאית سمائت

(→⊕⊕UTTAMA उत्तम {Ma i tramamë / miri}
(→⊕⊕UTAMA उतम ÄTMANANË عثم {best of léjfë jangë يأنج éqsë‑kêlsë‑ênθë}
(→⊕⊕I‑SHLAMË ܡܫܰܠܡܳܢܐ
(→⊕⊕SHALÉMË شالهم
(→⊕⊕SHALMÉË شالمه
(→⊕⊕SHAMLË شامل
(→⊕⊕PALAĦ / PLAĦÊ ڡلاح
(→⊕⊕PALÊMÊNDERËS)…
(→⊕⊕NASIA
(→⊕⊕SHALAFË فشل
(→⊕⊕SHULΘË‑ANI שולט
(→⊕⊕TULSË (qikë & drêjθë.)
(→⊕⊕TANSAË طانساء
(→⊕⊕TSHAJMË תשאים تشائم
(→⊕⊕TMAJSË תמאיס تشمائس

KET PRAPÊ BANU MÊ‑SHLIIMË‑ÃNÉ MA MIR DO TË KÊSHË…

2015‑11‑13 – Ʒêshêpêqêmênsé du Di‑vrnë…

→⊕⊕Trbomθë : Boθë (mors, Mara)
→⊕⊕Têtrabamaθa

←⊖⊖Avredaje
→⊕⊕Ajvdaréh
←⊖⊖Dashuri
→⊕⊕Dashuni Tshwanjë (soigner)
→⊕⊕Taldas‑us
Ala caθédralë dë Namunë êllë éshθë noirë grisë qwommë al énë‑férë observé ala disë‑férêngë avêq ala chapêllë Qashakaljêvić Alba & Qlairë d’Ħêshanë Bégë
Proë‑posi‑θi‑ônë d’amité shvprë FB (M.D.)
Êtrë son ami shvprë FB ???
Q’éshθë inimaginabilë égô në saurais
Pas quoi lvi dirë
Égô në sais pasë mêmë kumë‑mênθë al’ênë‑rouler.
←⊖⊖Wrong ←⊖⊖Wriɣt
→⊕⊕Varunog
→⊕⊕Varungo
→⊕⊕Vrêjθë
→⊕⊖Strf
→⊕⊕Trfs ΤΡΦΣ = ΤΡΨ
←⊖⊖Matraquagë (prof vransyski qvi passë et dit cë‑là dë inθus (ands) sa disë‑cussion)
→⊕⊕Ʒaktaramaa
Celui qvi m’a adë‑pris. q’éshθë alë proë‑phètë maʒisë alë angë dë ala morθë qvi m’a tourmentérë nommé Visha Tshita Shajtan Malok Dévlak Héla Mangél lvi m’a ouvert lés yøxë pêrë shunë lêngwagë al’ênë‑vêrsë…
 →⊕⊕Kolam
→⊕⊕Kalévdë
→⊕⊕Aléh
→⊕⊕Almnégë
→⊕⊕Tshajshë
→⊕⊕Êtshushë
→⊕⊕Shivêsh
→⊕⊕Ħêshivêshanimangafsi
→⊕⊕Ramaha-aθë رمهاث
→⊕⊕Raħamanaθa رحمنث
→⊕⊕Têtramamë تحترمم
→⊕⊕Talnéfsisë
→⊕⊕Kaluqsisë كالوقسيس
→⊕⊕Havaħanaha-naha
→⊕⊕هوحنهنه
→⊕⊕Ħananaha
→⊕⊕Aamiinë
←⊖⊖Crapulus
←⊖⊖Krapylajsë (θrap / θérapië qvarë râlë et lajsë)
→⊕⊕AjKaprylsë (prêθθy tapêθéji Jashar ishalrêjisë)
→⊕⊕Palcru-su
→⊕⊕Pacrë-ulë-usë (Shqypë.)
Al Shprêgë-anë Psychiqwë Shqypë Gegë-unë-ishθë Shêmanθigë qrêgu Orbitiani. Psychomênθoteqnowaw
Talêsisë (antisale)
Alitnasë Atnilasë Talanasaë
Atalsinë Taalsinë ←⊖⊖Sin (fils)
→⊕⊕Nas
→⊕⊕Talnabéguθë
→⊕⊕Kala Tala Vara
→⊕⊕Katalalavara
Est vêrumênθë un langagë terribilë qvi q’éshθë étenduë dë inθus (ands) alë mundi.
→⊕⊕Shansa
→⊕⊕Tshamunfa
→⊕⊕Têtshêllênë
→⊕⊕Vêsêlë-o
←⊖⊖Otrov grada radier
→⊕⊕Atvadaraga
→⊕⊕Draramimaθa
Ulmaħafaja
→⊕⊕Ʒêtêshêlêmênêgêfêθêsë‑su
Kurdotevishgena
Të ubanashta Kirimiique
Kametsakatu
Kametbãcopa
Etana kametbãlom
Oj pizd kamêt käl krejt
←⊖⊖Ubi
←⊖⊖Lubav
←⊖⊖Lubov
←⊖⊖Lubavi
→⊕⊕Ulvabi
→⊕⊕Ulovbudd
→⊕⊕Ulvabodud
Alë Qaodë
Alë qarunos të bêzos apunfos
E di kush mi ka bä ket kto qivija
At Filio désë Putana Inë‑térë‑naθi‑ônës FPI
Më‑së parents voulait tenir un kumë‑mërgë ou unë tavernë maʒisë il étaiθë incertain et inë‑kunë‑stânθë malë‑ħœrë‑øsë‑mênθë ils m’ônθë transë‑mis kêttë adë‑titudë imë‑proë‑ductive
Cë shõnθë lés susa
Lésë SS hachë hachë Amiriki
Qui t’assassinent avêq alë ħashash
Et Ala CC
Ala cok
Ala poudre
Lésë angë‑së désë foudres
Lésë ag‑ênθë‑së fédéraux
Qui të transë‑morfë énë troja
Lésë pita durum
Lésë putë‑së dë Rome

2015‑11‑12 – Ʒêpêqêmênsé du Di‑vrnë…

→⊕⊕TÊVADARAGAFAQA
→⊕⊕تحۋدرجفق

→⊕⊕SHÊKSI DRÊAMS (magasin à Rue Godefroid n°24, 5000 Namur)
→⊕⊕שאכס דרחאם

→⊕⊕ÊKOTABIIBË
→⊕⊕حكعطالبيب

←⊖⊖PARADISË
←⊖⊖ΠΑΡΆΔΕΙΣΟΣ
←⊖⊖فردوس
→⊕⊕APDARSIË
→⊕⊕أڡدرسي
→⊕⊕APDRAJISË
→⊕⊕أڡدرائس رائي

→⊕⊕OTVAPARAGAFSË
→⊕⊕ܥܬܘܦܪܓܦܣ
→⊕⊕عطۋڡرجفس

→⊕⊕AKTALVARAMA
→⊕⊕WAPALVARA
→⊕⊕WAPALVAPRA
→⊕⊕VWAPALVARWA
→⊕⊕VWAPALVAPRWA
→⊕⊕WAVPALVARWA
→⊕⊕WAVPALVAPRWA
→⊕⊕WAVAPALVARAWA
→⊕⊕WAVAPALVAPRAWA

→⊕⊕TANGAZDA
→⊕⊕تأنجزدى

→⊕⊕ALLÉHI TNIMUNO-ÔJË
(ALLAHI TË MUN‑ÔJË)

→⊕⊕ALLÉHI ÊSHΘË I MADHË

→⊕⊕KATSHKOJSHË
→⊕⊕JAN ATY

→⊕⊕TÊTSHANIMIË
→⊕⊕طحطشنِمي

→⊕⊕TOITSHALMÊLNINË
→⊕⊕طعيطسألمحلنن

→⊕⊕RÉVOLU‑ΘI‑ÔNË
→⊕⊕ÊLVRUO-ΘI-UNI
→⊕⊕RÊ-WÊLA-ΘI-UNI
→⊕⊕TÊ-WOÊLVA-ΘI-UNI
→⊕⊕TÊSHOWÊLVANÉGSIS

←⊖⊖MIR DITA A ÉGÔ MIR
→⊕⊖DITA ÉGÔ A MIRMIRË

←⊖⊖TSHOVÊK
→⊕⊕ÊKTVOSH
→⊕⊕ÊTSHAKTAVOSH

MA MSHON SHKOVA
SHMAMNO SHKOWA

→⊕⊕SHAKAVASHASHA
→⊕⊖AUDHU BI ALLÉHI MIINË SHAJTÄNË ←⊖⊕RAGIIMA / ←⊖⊕RAƷIIMA
→⊕⊕BASHAMALALAHA
→⊕⊕ALRAĦAMANA
→⊕⊕ALRÊĦIIMII

←⊖⊖ZUSHINASHIU

→⊕⊕FAQAIΘË
→⊕⊕ALË
→⊕⊕ÄQALNGÄZADA عقالنجعزدى
(CODË قاعد ALË ANGAZ)

←⊖⊖POSTINAJA (RAMAZAN ROM ILAHI)
→⊕⊕TAPNIOSJA

←⊖⊖ZULUMË ܛܠܰܡ ظلم
→⊕⊕ULMUZË

←⊖⊕AMPHITʰÉÂTRË
→⊕⊕TʰÊÂTRAMPHIË
→⊕⊕DRÊĦAMUGSË
→⊕⊕DRÊĦUMAG

←⊖⊖ZONAKÉ
→⊕⊕ZAKNÉOË

←⊖⊖REVOLTE
→⊕⊕TOLÊVÊRË
→⊕⊕TÊLOVÊRA

→⊕⊕ƷÊVRAAJIILII जवार जवा जव वार वर जार राज PÂRA‑MOUNË (PĦÊRRĦÊMUNË OF A MARRI‑ÉDË VÔPÉMÉNANË ۋعڡهمهنأنا)
→⊕⊕ژحۋرائيلي
←⊖⊖GABRIEL
→⊕⊕AL‑RÊBÉGI‑ÊL
←⊖⊖GARADABARA
←⊖⊖SAGAMABARADA
←⊖⊖DARABAMAGASA
→⊕⊕DARBAMAGAS

←⊖⊖MÉRITË MBRAP PRAP
→⊕⊕PÊRITË PARBMË PRARË

←⊖⊖RL
←⊖⊖CHARLOTTE
←⊖⊖HARLOTE
→⊕⊕OTALRHË
←⊖⊖KARL
→⊕⊕KALRË
→⊕⊕KLARË
←⊖⊖RALE
→⊕⊕ISHALRË
→⊕⊕ISHLARË
←⊖⊖RULE
→⊕⊕ALRUË
→⊕⊕LARUË
←⊖⊖BRULE
←⊖⊖BURLE
→⊕⊕LRUBË
→⊕⊕ALÊRBË

←⊖⊕ARL
←⊖⊖BRL
←⊖⊖GRL
→⊕⊕LARGË
→⊕⊕ALVARÊGË
←⊖⊖DRL
→⊕⊕ALDARË
→⊕⊕LÊDRË
→⊕⊕LDARË
←⊖⊖ERL
→⊕⊕LÊRÉË
→⊕⊕LRAÉË
→⊕⊖VRL
→⊕⊕ALVRË
→⊕⊕LÊVRË
→⊕⊕LOVRË
→⊕⊕ZRL
←⊖⊕ÊRL
←⊖⊖ΘRL
→⊕⊕ALRÊTHË
→⊕⊕LÊRTHË
←⊖⊕IRL
←⊖⊕KRL
→⊕⊕KALÊRË
→⊕⊕KLÊRU‑YANG
→⊕⊖LRL
←⊖⊕MRL (MARLON)
←⊖⊖NRL
→⊕⊕ALRÊNË
→⊕⊕LÊRUNOË
←⊖⊖SRL
→⊕⊕ALRÊSË
→⊕⊕LÊRUSË
←⊖⊕ORL
→⊕⊕ALÊRO
→⊕⊕ALRÉË
→⊕⊖PRL (PARLER)
→⊕⊕APALRË
→⊕⊕PLÊRË (plaire)
→⊕⊖QRL
→⊕⊕ALQARÊË
→⊕⊕LÊQÊRRÊ‑ÔJË
←⊖⊖RRL
→⊕⊖SHRL (CHARLATAN)
→⊕⊖TRL (troll)
→⊕⊕TALRË
→⊕⊕TLÊRË‑ÔJË
→⊕⊖DHRL
→⊕⊖WRL
→⊕⊕WALÊRRWA
→⊕⊖URL
→⊕⊕ALRUË
→⊕⊕LÊRUË‑ÔJË

→⊕⊕VS
→⊕⊕PS
→⊕⊕FS
→⊕⊕=
→⊕⊕VPFS

2015‑11‑11 – Pêmênsé du Di‑vrnë…

→⊕⊕UNË
→⊕⊕ĦÊLBIIMË
(unë bêllë : rêwë حلم, intelligentë لبب, aimantë حبب)

→⊕⊕PRAJAGΘUS ĦÊLIILÉHI
→⊕⊕ڡرايجث حليلهي

←⊖⊖ISMÊTË
→⊕⊕ITÊMSË

MÉSË KUSHAJIINË (MES COUSIN)
SHUNΘË MILLIANDINË (SONT MILLIARDAIRES)
À I‑STAN‑BUL. (QUNS‑TANTHINOU‑POLË)

→⊕⊕PUΘË / →⊕⊕PUSSY / →⊕⊕POUFIASSË
→⊕⊕PITSHAJZË (PIITHË, TÊPË)
→⊕⊕=
→⊕⊕TAPASHAZANA

→⊕⊕AL
→⊕⊕DRÊĦAMË (DREAM)
→⊕⊕DU
→⊕⊕TÊĦRRÊĦMMË تحررحمم (Têrrêmmë)
→⊕⊕MAƷIS
→⊕⊕QVI
→⊕⊕VOUDRAIΘË
→⊕⊕KÊLA
→⊕⊕PROË
→⊕⊕SA
→⊕⊕FILLË

←⊖⊖CALZEDONIA (NOUVEAU MAGASIN À NAMUR)
→⊕⊕KALZNÉODIA

←⊖⊖EXTA ←⊖⊖EXTASIË EQSTASIË
→⊕⊕KATSIS

←⊖⊕CLINIQUË
↔⊕⊕=
←⊖⊕QNALIQUË
←⊖⊖GNAL
←⊖⊖HALTË
→⊕⊕KLIINË
→⊕⊕CLEAN

←⊖⊖POVRË GAZ
→⊕⊕VAPRAGAZ
→⊕⊕VAPRAMAGAZDA

←⊖⊖MARRË TOI
→⊕⊕RAMMË TOI
→⊕⊕TRARMWË
→⊕⊕TARRMWA

←⊖⊖SHKA DON AJO
→⊕⊕SHAKAJNOODË

→⊕⊕ALË
→⊕⊕SHINWAZË
→⊕⊕ÉGÔ
→⊕⊕N’AURAIS
→⊕⊕ALI‑QVÉM‑UNË
→⊕⊕KUMË‑PAΘSI‑UNË
→⊕⊕PROË
→⊕⊕ÊLLË حلله

→⊕⊕ÊLLË‑SË
←⊖⊖CASTRAIËNΘË
→⊕⊕ALÉSË (↔ ←⊖⊖SALË ; LES)
→⊕⊖FILS
→⊕⊕DÉSË
→⊕⊕CHEFS
→⊕⊕MË‑SHULMË‑ANË‑SË
→⊕⊕ET
→⊕⊕RË‑ƷARDHË
→⊕⊕QWÔMMË
→⊕⊕ÊLLËS
←⊖⊕MAL‑TRAITËNΘË
→⊕⊕ALÉSË
→⊕⊕OUÏƔOUR
→⊕⊕ET
→⊕⊕ALÉSË
→⊕⊕TIBÉTANË‑SË تبتية
→⊕⊕KÊTTË
←⊖⊖COCHONNË
→⊕⊕MË
→⊕⊕DÉGOÛTË (CË QU’ÊLLË MANGË, CHIEN, RAT, INË‑SECTE)
←⊖⊖SINISTRELA
←⊖⊖DIREKTË
←⊖⊖ASTARA
←⊖⊖SUTRA
←⊖⊖SURATE
←⊖⊖SARTANA סרטן ܣܰܪܛܳܢܐ سرطان
←⊖⊖SATHANË שטנה ܣܳܛܳܢܐ شيطانة / ←⊖⊖FAN فان
←⊖⊖SANASHTRÉLA
←⊖⊖SHINISΘRÉLA
←⊖⊖SASAFALA سسفل

←⊖⊖FRÔM فرعم ??? (You say US ?)
←⊖⊕FRÊNGLMË‑LANDË
←⊖⊕ΦΡΑΓΓΛΜ‑ΊΑ
←⊖⊕ΦΡΆΓΓΛΜ‑ΟΣ
→⊕⊕VRÔM ထ
→⊕⊕PRÔM ထ
→⊕⊕SHRÔM ထ

←⊖⊕PANDORNUS (PANDORA دعر + PORNÊ عر)
→⊕⊕PANDRUNO‑US
→⊕⊕VAPANDRARUMNIMNINO‑US